OGF

Stuurgroep BIM Opdrachtgevers (BOG)

Voor gebouwen en infrastructuur is het essentieel dat vastgoedgegevens permanent en onmiddellijk beschikbaar zijn voor alle partijen in de ontwerp-, realisatie- en beheerfase. BIM-technologie speelt daarin een belangrijke rol. BIM is een noodzakelijk middel om als opdrachtgever-eigenaar-beheerder gebruik, conditie, duurzaamheid en veiligheid van de vastgoedportefeuille onder controle te hebben. BIM is een middel om deze doelen te realiseren en structurele faalkosten in het huisvestingsproces te voorkomen. Het grootste rendement van het toepassen van BIM-technologie zit echter in de langdurige gebruiksfase.

Vanuit hun rol als opdrachtgever-eigenaar-beheerder van vastgoed en kunstwerken in Nederland, willen de deelnemers aan de BOG gezamenlijk maximaal bijdragen aan de ontwikkeling van uniforme informatienormen en uitwisselingsafspraken in de bouw en vastgoedsector NL, vooral ter ontwikkeling van de informatiebehoefte in de gebruiksfase.

De gezamenlijke input wordt voordurend afgestemd met het Opdrachtgeversforum in de Bouw en met de Bouw Informatie Raad (BIR), waardoor een werkbare invulling wordt mogelijk gemaakt van o.a. veiligheid, duurzaamheid, aspectprogramma’s, circulair bouwen, Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO), Wet kwaliteitsborging in de bouw (WKb) en Wet Basisregistratie Ondergrond (BRO).

Deelnemers (28.09.2017):

BOG, BIM Opdrachtgevers Organisatie
Richard Tieskens (vz) Rijksvastgoedbedrijf
Hans Elsinga Rijksvastgoedbedrijf
Maaike Beerepoot Rijkswaterstaat
Cees Brandsen Rijkswaterstaat
Anne-Beth Broeders (vsl) Rijkswaterstaat
Richard Leurs Schiphol Group
Johan Vermeer Gemeente Rotterdam
Ilma Merkx Gemeente Den Haag
Chris de Vries Provincie Noord-Holland
Ray Klumpert Universiteit Twente
Rob Haans De Alliantie
Jeroen Pepers Aedes
René Bleeker Radboud UMC
Rob Buitendijk ProRail
Paul Rutte NS Stations
Henkjan van Meer Unie van Waterschappen

Onder de stuurgroep BIM opdrachtgevers zijn twee werkgroepen actief (GWW en B&U).

Lid van de Bouw Informatie Raad
Het Opdrachtgeversforum in de bouw is aangesloten bij de Bouw Informatie Raad. Samen met opdrachtgevers, opdrachtnemers, ingenieursbureaus, installateurs en architecten maken we ons sterk voor een succesvolle transitie naar bouwen met BIM (‘Bouwwerk Informatie Model’). Met BIM is het mogelijk om efficiënter samen te werken binnen alle fasen van een bouwproject door informatie met elkaar te delen, afstemmingsfouten te voorkomen en meerwaarde te creëren.

   

Contact

Opdrachtgeversforum in de bouw
P.a. TU Delft / Faculteit
Bouwkunde / kamer 01.W.700
P.O. Box 5043
2600 GA Delft
T: +31 (0)15 27 88704
E: info@opdrachtgeversforum.nl

Over ons

Het Opdrachtgeversforum in de bouw is een kring van (semi) publieke opdrachtgevers die ervaringen uitwisselen, kennis delen en ontwikkelen en ideeën over nieuwe thema’s in de bouw en infrastructuur initiëren.