OGF

Mini symposium

Mini Symposium leerstoel Publiek Opdrachtgeverschap

Op donderdag 21 juni zal de leerstoel Publiek Opdrachtgeverschap in de Bouw de eerste resultaten van het onderzoek naar de inbedding van de opdrachtgevende rol bij gemeenten presenteren tijdens een mini symposium. 

Gemeenten hebben een belangrijke rol als opdrachtgever in de bouwsector. Jaarlijks worden er vele miljoenen besteed aan aanleg, beheer- en onderhoudswerkzaamheden, renovatie en herontwikkeling. De leerstoel Publiek Opdrachtgeverschap doet, in samenwerking met de Hanze Hogeschool en de Gemeente Den Haag, onderzoek naar de wijze waarop gemeenten de opdrachtgevende rol invullen. Het onderzoekstraject levert zowel inzicht in de specifieke gemeentelijke structuren rondom opdrachtgeverschap als inzicht in regionale en landelijke overlegstructuren en gespreksthema’s gerelateerd aan opdrachtgeverschap. Het onderzoek is een initiatief van het Opdrachtgeversforum in de bouw en wordt mede mogelijk gemaakt door het ministerie van BZK. 
Tijdens het symposium worden de eerste onderzoeksresultaten gepresenteerd, aanbevelingen gedaan om kennisuitwisseling op het vlak van opdrachtgeverschap te versterken en potentiële aangrijpingspunten voor verandering van de opdrachtgevende rol binnen gemeentes in kaart gebracht.

Het mini symposium zal plaatsvinden bij de Bouwcampus in Delft. Aanmelden kan hier.

Tags: , , ,

   

Contact

Opdrachtgeversforum in de bouw
P.a. TU Delft / Faculteit
Bouwkunde / kamer 01.W.700
P.O. Box 5043
2600 GA Delft
T: +31 (0)15 27 88704
E: info@opdrachtgeversforum.nl

Over ons

Het Opdrachtgeversforum in de bouw is een kring van (semi) publieke opdrachtgevers die ervaringen uitwisselen, kennis delen en ontwikkelen en ideeën over nieuwe thema’s in de bouw en infrastructuur initiëren.