OGF

 

Tijdens het mini symposium zal de leerstoel Publiek Opdrachtgeverschap in de Bouw de eerste resultaten van het onderzoek naar de inbedding van de opdrachtgevende rol bij gemeenten presenteren. Schrijf u hieronder in voor het evenement. Meer informatie over het programma volgt later. Wij hopen u te zien op 21 juni!
   

Contact

Opdrachtgeversforum in de bouw
P.a. TU Delft / Faculteit
Bouwkunde / kamer 01.W.700
P.O. Box 5043
2600 GA Delft
T: +31 (0)15 27 88704
E: info@opdrachtgeversforum.nl

Over ons

Het Opdrachtgeversforum in de bouw is een kring van (semi) publieke opdrachtgevers die ervaringen uitwisselen, kennis delen en ontwikkelen en ideeën over nieuwe thema’s in de bouw en infrastructuur initiëren.