OGF

PIANOo

PIANOo Bijeenkomst Beter Aanbesteden

Aanvangstijd: 16.00 u (inloop vanaf 15.30 u)
Eindtijd: 19.00 u (inclusief dinerbuffet)
Locatie: Muntgebouw, Utrecht

70% van een gemeentebegroting gaat naar bedrijven die uitvoering geven aan het beleid van de gemeente: sociaal domein, infrastructuur, voorzieningen. Dat is geen verrassing voor u. Deze bedrijven geven invulling aan de ambities van uw gemeenten o het gebied van duurzaamheid, circulariteit, innovatie of transitie. Goed opdrachtgeverschap is de basis voor het realiseren van die ambities en doelstellingen. Alleen door op de juiste wijze uit te vragen, de markt aan te sturen en contracten te managen, kun je als opdrachtgever een voortrekkers- of voorbeeldrol vervullen. Maar hoe veranker je professionele inkoop en opdrachtgeverschap in de organisatie?
PIANOo Expertisecentrum Aanbesteden nodigt u uit om hierover van gedachten te wisselen met collega-secretarissen op 13 september a.s. tijdens de bijeenkomst Publiek opdrachtgeverschap in Utrecht, van 16.00-19.00 u, inclusief dinerbuffet.

Wetenschap en praktijk
Marleen Hermans, Hoogleraar Publiek Opdrachtgeverschap in de Bouw aan de TU Delft verzorgt deze middag een inleiding over recent onderzoek van de TU Delft naar de inbedding van de opdrachtgevende rol in gemeentelijke organisaties. Aansluitend volgen 2 cases van gemeenten op het gebied van sociaal domein en circulair inkopen, met ruimte voor vragen en discussie.

Beter Aanbesteden
Deze bijeenkomst is onderdeel van de Actieagenda Beter Aanbesteden, een initiatief van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Beter Aanbesteden is erop gericht om aanbesteden in de praktijk beter, slimmer en makkelijker te maken voor zowel overheden als ondernemers. In de gezamenlijke Actieagenda Beter Aanbesteden hebben vertegenwoordigers uit overheid en bedrijfsleven 23 acties verdeeld over 12 thema’s geformuleerd.
Meer informatie over Beter Aanbesteden vindt u op de website van PIANOo.

Aanmelden
Aanmelden kan via vgs@gemeentesecretaris.nl. Uiterlijk 2 weken voor de bijeenkomst ontvangt u een bevestiging met meer informatie, onder meer over de cases. Geeft u eventuele dieetwensen a.u.b. aan bij de aanmelding. De bijeenkomst is kosteloos.

Tags: , , ,

   

Contact

Opdrachtgeversforum in de bouw
P.a. TU Delft / Faculteit
Bouwkunde / kamer 01.W.700
P.O. Box 5043
2600 GA Delft
T: +31 (0)15 27 88704
E: info@opdrachtgeversforum.nl

Over ons

Het Opdrachtgeversforum in de bouw is een kring van (semi) publieke opdrachtgevers die ervaringen uitwisselen, kennis delen en ontwikkelen en ideeën over nieuwe thema’s in de bouw en infrastructuur initiëren.