OGF

Ambassadors of Change

Ambassadors of Change

In 2015 is besloten om een tweede kring rondom de stuurgroep van het Opdrachtgeversforum in te stellen: de Ambassadors of Change. Deze groep van jonge en/of fris denkende doeners uit de gelederen van het forum geven de activiteiten van het Opdrachtgeversforum meer handen en voeten. Zij dragen het gedachtegoed van het forum actief uit en dragen zo bij aan kennisontwikkeling en professionaliteit bij (semi)publieke opdrachtgevers. Door het inzetten van netwerken in de eigen organisaties, met andere opdrachtgevers en de markt, wordt een verbinding tussen kennis, projecten en maatschappelijke opgaven gemaakt.


Jerry Lok

Jerry Lok

NS Stations
Marco Hofman

Marco Hofman

Provincie Noord-Holland
Marjolein Witteveen

Marjolein Witteveen

Waterschap Scheldestromen
Peter Oosterloo

Peter Oosterloo

Voorzitter, Rijksvastgoedbedrijf

   

Contact

Opdrachtgeversforum in de bouw
P.a. TU Delft / Faculteit
Bouwkunde / kamer 01.W.700
P.O. Box 5043
2600 GA Delft
T: +31 (0)15 27 88704
E: info@opdrachtgeversforum.nl

Over ons

Het Opdrachtgeversforum in de bouw is een kring van (semi) publieke opdrachtgevers die ervaringen uitwisselen, kennis delen en ontwikkelen en ideeën over nieuwe thema’s in de bouw en infrastructuur initiëren.