OGF

Stuurgroep

Stuurgroep

De stuurgroep van het Opdrachtgeversforum in de bouw bestaat uit maximaal 15 leden die op persoonlijke titel benoemd worden. Ze vertegenwoordigen formeel de organisatie waarvan ze deel uitmaken en vormen een afspiegeling van verschillende sectoren in het opdrachtgeversveld. De stuurgroep komt vijf keer per jaar bijeen rondom verschillende relevante thema’s. Er worden regelmatig verdiepende activiteiten en projecten opgestart waarvan de resultaten worden teruggekoppeld. Er wordt zo gestreefd naar continuïteit en een actief forum.

Ans Rietstra

Ans Rietstra

ProRail
Bas Takens

Bas Takens

Erasmus Universiteit Rotterdam
Bert Wijbenga

Bert Wijbenga

Woonbron
Chris de Vries

Chris de Vries

Provincie Noord-Holland
Ilma Merx

Ilma Merx

Gemeente Den Haag
Johan Vermeer

Johan Vermeer

Gemeente Rotterdam
Joost de Ruig

Joost de Ruig

Hoogheemraadschap Hollands Noorder Kwartier
Michèle Blom

Michèle Blom

Rijkswaterstaat
Patrick Buck

Patrick Buck

ProRail (voorzitter)
René Bleeker

René Bleeker

Radboud UMC
Rob Haans

Rob Haans

de Alliantie
Roger Mol

Roger Mol

Rijksvastgoedbedrijf
Ryan van de Ven

Ryan van de Ven

Nationale Politie
Hanneke Veldhuis

Hanneke Veldhuis

Secretaris
Marleen Hermans

Marleen Hermans

Leerstoel Publiek Opdrachtgeverschap TU Delft (adviseur)

Contact

Opdrachtgeversforum in de bouw
P.a. TU Delft / Faculteit
Bouwkunde / kamer 01.W.700
P.O. Box 5043
2600 GA Delft
T: +31 (0)15 27 88704
E: info@opdrachtgeversforum.nl

Over ons

Het Opdrachtgeversforum in de bouw is een kring van (semi-) publieke opdrachtgevers die ervaringen uitwisselen, kennis delen en ontwikkelen en ideeën over nieuwe thema’s in de bouw en infrastructuur initiëren.