OGF

Chris de Vries

Provincie Noord-Holland

Chris de Vries is sinds 15 augustus 2008 werkzaam als directeur Beheer en Uitvoering van de provincie Noord-Holland. Daarvoor was hij geruime tijd hoofd verkeer- en vervoerbeleid bij dezelfde provincie. Chris is nu bijna een jaar lid van het Opdrachtgeversforum en vertegenwoordigt daar de provincies als opdrachtgever van infrastructurele werken (weg- en waterbeheer). Chris heeft namens de provincies diverse vertegenwoordigende rollen, onder meer op het gebied smart mobility, BIM, assetmanagement, raad van advies CROW, beheer informatiestandaarden openbaar vervoer (BISON).

Ik neem, namens de provincies, met enthousiasme deel aan het opdrachtgeversforum. De reden is dat ik een groot belang hecht aan het, waar mogelijk, gezamenlijk optrekken van opdrachtgevers(groepen). Niet alleen kunnen we van elkaar leren, maar ook gezamenlijk de markt of de samenwerking met de markt beïnvloeden. Dat kan gaan om ontwikkeling van contracten en het opdrachtgeverschap, om innovaties, de introductie van BIM of circulair bouwen, om maar een paar actuele onderwerpen te noemen. Onze inspanning nu is die gezamenlijkheid ook daadwerkelijk te bereiken waar we dat nuttig en nodig vinden. Dàn is het vooral het vormgeven van de gezamenlijkheid en dit verder brengen in de eigen achterban. Ik werk er graag aan mee.

Tags:

   

Contact

Opdrachtgeversforum in de bouw
P.a. TU Delft / Faculteit
Bouwkunde / kamer 01.W.700
P.O. Box 5043
2600 GA Delft
T: +31 (0)15 27 88704
E: info@opdrachtgeversforum.nl

Over ons

Het Opdrachtgeversforum in de bouw is een kring van (semi) publieke opdrachtgevers die ervaringen uitwisselen, kennis delen en ontwikkelen en ideeën over nieuwe thema’s in de bouw en infrastructuur initiëren.