OGF

Ilma Merx

Ilma Merx

Gemeente Den Haag

Ilma Merx is sinds 2016 Algemeen Directeur van de Dienst Stadsbeheer en lid van het Gemeenschappelijk Management Team (GMT) van de gemeente Den Haag. Zij werkt sinds 2007 bij de gemeente Den Haag en was hiervoor o.a. directeur stadsdelen en wijken, Onderwijs & Jeugd en directeur bij de Dienst Publiekszaken.

Als algemeen directeur van stadsbeheer ben ik iedere dag bezig met de buitenruimte van de stad Den Haag. Werken in een gemeente betekent dat je de buitenruimte bekijkt vanuit heel veel perspectieven. Fysiek, sociaal, economisch, duurzaam, alles raakt aan de buitenruimte van de stad. Veel van het werk doen we niet zelf maar gebeurt in opdracht. Dat vraagt om professionele opdrachtgevers die weten hoe ze het beste halen uit de vele werken en projecten. Het opdrachtgeversforum biedt een platform om daarover kennis te delen met andere grote opdrachtgevende organisaties, om inspiratie op te doen en samen kansen te benutten. Daar maken we als Den Haag al jarenlang graag onderdeel van uit.

   

Contact

Opdrachtgeversforum in de bouw
P.a. TU Delft / Faculteit
Bouwkunde / kamer 01.W.700
P.O. Box 5043
2600 GA Delft
T: +31 (0)15 27 88704
E: info@opdrachtgeversforum.nl

Over ons

Het Opdrachtgeversforum in de bouw is een kring van (semi) publieke opdrachtgevers die ervaringen uitwisselen, kennis delen en ontwikkelen en ideeën over nieuwe thema’s in de bouw en infrastructuur initiëren.