OGF

Joost de Ruig

Hoogheemraadschap Hollands Noorder Kwartier

Joost de Ruig is directeur Water bij het  Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier. Hij is verantwoordelijk voor het beheer van, en investeringen in, het zuiveren van water, de waterveiligheid (dijken, duinen en boezemkades), wegen en het watersysteem (gemalen en waterkwaliteit).

Samen zijn de twintig waterschappen van Nederland een grote opdrachtgever. Alleen al het programma om onze primaire keringen te versterken tegen hoog water bedraagt de komende dertig jaar miljarden euro’s. Ieder waterschap heeft een professionaliseringsslag in opdrachtgeverschap te maken. Een slag die we het liefst samen met andere opdrachtgevers, zoals Rijkswaterstaat en de provincies willen maken.

Het Opdrachtgeversforum biedt voor mij, voor Hollands Noorderkwartier, en voor alle andere waterschappen een uitstekend platform om elkaar te inspireren en samen op te trekken  in een steeds beter opdrachtgeverschap.  En dat in interactie met marktvertegenwoordigers. Het helpt ons om inventiever en effectiever resultaten neer te zetten die ons watersysteem verbeteren.  Daarin hebben de waterschappen inmiddels ook zelf steeds meer te bieden.

   

Contact

Opdrachtgeversforum in de bouw
P.a. TU Delft / Faculteit
Bouwkunde / kamer 01.W.700
P.O. Box 5043
2600 GA Delft
T: +31 (0)15 27 88704
E: info@opdrachtgeversforum.nl

Over ons

Het Opdrachtgeversforum in de bouw is een kring van (semi) publieke opdrachtgevers die ervaringen uitwisselen, kennis delen en ontwikkelen en ideeën over nieuwe thema’s in de bouw en infrastructuur initiëren.