OGF

Posts Tagged ‘aedes’

Masterclass De Woningcorporatie als Lerende Organisatie

Datum: 14 maart 2019, 14.00 – 16.00 uur
Locatie: Science Center TU Delft, Mijnbouwstraat 120, Mekelzalen 3 en 4

Masterclass verzorgd door prof.dr.ir. Marleen Hermans (hoogleraar Publiek Opdrachtgeverschap in de Bouw, TU Delft), dr.ir. Ad Straub (TU Delft), drs. Simone Rots (TU Delft),

Omschrijving
Vernieuwend en volwassen opdrachtgeverschap vereist een organisatie die continue (bij)leert en kennis en ervaringen uit projecten meeneemt binnen de verschillende afdelingen en onderdelen van de organisatie.

In deze masterclass gaan we kijken naar hoe het leren in project georiënteerde organisaties, zoals woningcorporaties, verbeterd kan worden. Doel is om de inzichten die zijn opgedaan door de leerstoel Publiek opdrachtgeverschap in projecten en bij het implementeren van het Maturity Model Publiek Opdrachtgeverschap in de Bouw bij woningcorporatie, denk aan cultuur & leiderschap, en mensen & competenties, te delen en daarop te reflecteren vanuit de eigen praktijk van de deelnemers.

Programma
14.00 – 14.30 Introductie Lerende Organisatie
14.30 – 15.00 Interactieve sessie leren uit projecten
15.00 – 16.00 Reflectie, “Lessons to be learned”

Doelgroep
Directie en bestuurders

Aanmelden kan hier.

Collegetour Vernieuwend Opdrachtgeverschap

20 september 2018 15:00-17:00 uur
Ymere, zaal Hogewey, Jollemanhof 21, 1019 GW A’dam
Sprekers: Prof.Dr.Ir. Marleen Hermans (TU Delft), Bas Kalshoven (Ymere) en Dory Louwerens (Ymere)

Marleen Hermans spreekt tijdens haar Aedes-college op 20 september over vernieuwend opdrachtgeverschap en de mate waarin corporaties op dit moment het opdrachtgeverschap taakvolwassen hebben ingericht. Marleen is hoogleraar Publiek Opdrachtgeverschap in de bouw aan de TU Delft. De leerstoel Publiek Opdrachtgeverschap publiceerde recent de Handreiking Professioneel Opdrachtgeverschap. De handreiking is hier te downloaden.

Vanuit Ymere zullen twee sprekers aanwezig zijn. Dory Louwerens zal het evenement openen. Vervolgens zal Bas Kalshoven vertellen hoe Ymere zich opstelt als professioneel opdrachtgever en welke kansen er liggen om dit vernieuwend aan te pakken. Tenslotte zal er een debat plaatsvinden onder leiding van Bas en Marleen waarin de opgave van de energietransitie en de wijze waarop corporaties deze opgave als professioneel opdrachtgever aan zouden kunnen pakken centraal staat.

De collegetour richt zich op managers van vastgoed, directie van vastgoed, bestuurders en inkopers (van corporaties). Aanmelden kan via deze link.

Handreiking Professioneel Opdrachtgeverschap

Eerder dit jaar heeft de Leerstoel Publiek Opdrachtgeverschap in de bouw van de TU Delft de handreiking Professioneel Opdrachtgeverschap: Een handreiking voor corporaties en andere (semi-)publieke opdrachtgevers gepubliceerd. Deze handreiking is in opdracht van Aedes gemaakt en gaat in op de professionaliteit van de opdrachtgevende rol van corporaties. Niet alleen de huidige staat van professionaliteit is onderzocht, maar ook hoe deze vergroot kan worden.

Aedes is met Hanneke Veldhuis van het Opdrachtgeversforum in de bouw in gesprek gegaan om te ontdekken waarom professioneel opdrachtgeverschap zo belangrijk is. In het interview wordt ingegaan op huidige uitdagingen voor corporaties, wanneer er sprake is van professioneel opdrachtgeverschap en hoe ver we daadwerkelijk zijn.

Op onze website is de handreiking Professioneel Opdrachtgeverschap te vinden, evenals andere publicaties van de Leerstoel Publiek Opdrachtgeverschap in de bouw.

   

Contact

Opdrachtgeversforum in de bouw
P.a. TU Delft / Faculteit
Bouwkunde / kamer 01.W.700
P.O. Box 5043
2600 GA Delft
T: +31 (0)15 27 88704
E: info@opdrachtgeversforum.nl

Over ons

Het Opdrachtgeversforum in de bouw is een kring van (semi) publieke opdrachtgevers die ervaringen uitwisselen, kennis delen en ontwikkelen en ideeën over nieuwe thema’s in de bouw en infrastructuur initiëren.