OGF

Posts Tagged ‘agenda’

Bouwcampus

Werkconferentie De Bouwcampus

Op 16 april 2019 organiseert De Bouwcampus een werkconferentie, speciaal voor zijn partners. Het onderwerp dat centraal staat, is samenwerking tussen aanbieders van innovatieve oplossingen en (potentiële) kopers of opdrachtgevers. Kan dit de ontwikkeling en grootschalige toepassing van innovatie stimuleren? PIANOo, de Provincie Noord-Holland en het Netwerk Conceptueel Bouwen schetsen de theorie en geven voorbeelden uit de praktijk. Daarna gaan ervaringsdeskundigen en partners van De Bouwcampus met dit vraagstuk aan de slag. 

Meer informatie vindt u hier.

TU Delft PMI

Internationaal Project Management Congres

De Technische Universiteit Delft en PMI (Project Management Institute, Netherlands Chapter) organiseren op 11 en 12 april 2019 een internationaal Project Management Congres met als thema “ADAPT or DIE”, Research meets Practice: towards Project Management 3.0.

Dit unieke samenwerkingsverband van zes faculteiten van de TU Delft en PMI Netherlands staat garant voor een congresprogramma dat actuele wetenschappelijke inzichten en professionele praktijkexpertise verbindt én verrijkt. Bruggen slaan tussen de werelden van wetenschap en praktijk: daar draait het om.

Het congresthema vindt zijn weerslag in de congresformule die anders is dan anders: onderzoekers en praktijkexperts presenteren gezamenlijk hun best practices, aan discussietafels wordt gezocht naar dwarsverbanden en kruisbestuiving, in workshops en posterpresentaties komen ook de nieuwe generaties onderzoekers en professionals aan het woord, en uiteraard zijn er talrijke meet & greet opportunities in het centrale congrescafé.

Kijk voor meer informatie op de website

BIM loket

BIM Loketdag 2017

Op vrijdag 6 oktober aanstaande vindt de tweede BIM Loket Kennisdag plaats. Het thema van de Kennisdag 2017 is “naar een BIM Agenda voor de Bouwagenda”.  De BIM Loket Kennisdag richt zich op de BIM-kopgroep en early majority binnen alle branches in de keten, met een sterke focus op open standaarden. Daarnaast verwachten we ook een aantal beslissers te trekken, die uiteindelijk ‘het licht op groen’ moeten zetten.

Aedes-collegetour

Op donderdag 26 oktober 2017 organiseert Aedes, bij Woonbron vestiging Delft, een college Vernieuwend opdrachtgeverschap. Professioneel opdrachtgeverschap draait om doelgericht werken en bewust kiezen voor een vorm van opdrachtverlening die het beste past bij de organisatie. Ook als het gaat om betaalbaar en duurzaam renoveren valt er voor corporaties nog veel te winnen, betoogt Marleen Hermans, hoogleraar Publiek Opdrachtgeverschap in de Bouw. Bert Wijbenga zal vertellen hoe Woonbron invulling geeft aan professioneel opdrachtgeverschap en welke kansen er liggen om dit vernieuwend aan te pakken. Voor meer informatie klik hier.
   

Contact

Opdrachtgeversforum in de bouw
P.a. TU Delft / Faculteit
Bouwkunde / kamer 01.W.700
P.O. Box 5043
2600 GA Delft
T: +31 (0)15 27 88704
E: info@opdrachtgeversforum.nl

Over ons

Het Opdrachtgeversforum in de bouw is een kring van (semi) publieke opdrachtgevers die ervaringen uitwisselen, kennis delen en ontwikkelen en ideeën over nieuwe thema’s in de bouw en infrastructuur initiëren.