OGF

Berichten met een Label ‘agenda’

Bouwcampus x Jonge Geesten organiseert ‘Geest uit de Fles’ BOUWtalks met Marjet Rutten en Pim van Wylick

De bouwcampus organiseert in samenwerking met Jonge Geesten de ‘Geest uit de Fles’ BOUWtalks met als doel verschillende generaties en culturen met elkaar van geest te laten wisselen. 

De Coronacrisis laat zien dat wij kwetsbare en onzekere, maar ook zelfbewuste mensen zijn. Hoe zijn we zo geworden? Religie, politiek, psychologie en filosofie laten al eeuwen de worsteling van de mens zien. Tijdens de ‘Geest uit de Fles BOUWtalks’ sessie gaan wij in dialoog met een inspirerende spreker en wisselen wij met elkaar van geest naar aanleiding van zijn of haar korte ‘talking column’.

Meer informatie over de sessies vindt u hier.

Bouwcampus x Jonge Geesten organiseert ‘Geest uit de Fles’ BOUWtalks met Leentje Volker

De bouwcampus organiseert in samenwerking met Jonge Geesten de ‘Geest uit de Fles’ BOUWtalks met als doel verschillende generaties en culturen met elkaar van geest te laten wisselen. 

De Coronacrisis laat zien dat wij kwetsbare en onzekere, maar ook zelfbewuste mensen zijn. Hoe zijn we zo geworden? Religie, politiek, psychologie en filosofie laten al eeuwen de worsteling van de mens zien. Tijdens de ‘Geest uit de Fles BOUWtalks’ sessie gaan wij in dialoog met een inspirerende spreker en wisselen wij met elkaar van geest naar aanleiding van zijn of haar korte ‘talking column’.

Meer informatie over de sessies vindt u hier.

Renovatieversneller en samenwerking in vraag en aanbod

Op 17 juni organiseert de leerstoel Publiek opdrachtgeverschap in de bouw (TU Delft) in samenwerking met Aedes een kennissessie voor corporaties over vraag en aanbodbundeling: Renovatieversneller en samenwerking in vraag en aanbod.

De Renovatieversneller is een landelijk ondersteuningsprogramma dat een leeromgeving biedt waarin corporaties en aanbieders samen werken aan het (1) standaardiseren en bundelen van de vraag (collectief opdrachtgeverschap door corporaties), (2) optimaliseren van de aanbodketen door het creëren van juiste condities voor opschaling, innovatie, industrialisatie en integrale kostenreductie en (3) adopties en opschaling van innovaties (van product tot proces) door een open leeromgeving en experimenteerruimte te bieden. Sprekers gaan in op vragen als: Waarom werken corporaties samen in vraagplanning en inkoop van renovatie, hoe kunnen ze dat doen, wat betekent dit voor de betrokken organisaties? Wat betekent continuïteit in de vraag voor bouwbedrijven en hoe kunnen (lokale) bedrijven samen aanbodcapaciteit organiseren?

De middag vindt plaats op De Bouwcampus in Delft (13.30 -16.30 uur) en is bedoelt voor bestuurders en vastgoedmanagers van corporaties.  

Hier kunt u meer informatie over het programma, de sprekers en een link voor aanmelding vinden.

 

Bouwcampus

Blast-Off Open Leeromgeving circulaire viaducten en bruggen

Het afgelopen jaar heeft de Open Leeromgeving, een initiatief van Rijkswaterstaat en de Bouwcampus, in zes themalijnen gewerkt aan het bij elkaar brengen van de kennis en innovatievragen over circulair bouwen. Tijdens de werkconferentie BLAST-OFF! willen zij de opgedane kennis en ervaring met geïnteresseerden delen, krachten bundelen, ideeën genereren, vragen associëren en met elkaar tot slimme oplossingen komen ten behoeve van de innovatieve uitvraag Strategic Business Innovation Request (SBIR). Zo geven ze gezamenlijk de ontwikkeling van circulaire bouwen een extra prikkel! 

Op vrijdag 15 november van 09:00-14:30 uur kan je mee op reis in het Aviodrome. Meer informatie over deze bijeenkomst vindt u hier
Meer informatie over de Open Leeromgeving Circulaire Viaducten en Bruggen vindt u hier.

Mini symposium circulair bouwproces

De leerstoel Publiek Opdrachtgeverschap en het Opdrachtgeversforum in de bouw organiseren een mini symposium circulair bouwen op donderdag 3 oktober. Deze middag gaan onderzoekers, studenten en opdrachtgevers in gesprek over het circulaire bouwproces en komen veel praktijkvoorbeelden voorbij. Hans Wamelink, hoogleraar Construction Management and Entrepreneurship, zal deze middag facilitator zijn.

Het programma is als volgt:

  • 14:00 Inloop
  • 14:30 Opening Marleen Hermans (hoogleraar Publiek Opdrachtgeverschap in de bouw)
  • 14:35 Presentatie Jelle Burger: Maar hoe dan? Een evaluatie van circulaire projecten bij publieke opdrachtgevers.
  • 15:00 Infra as a service: Denise Huizing.
  • 15:30 Het circulaire proces: Nesaneth van Slobbe (master student) presenteert de stand van haar onderzoek “How can a managementtool facilitate collaboration between stakeholders concerned with the transition to circular urban area development”.
  • 15:45 Anne van Stijn (PhD kandidaat) vertelt u over haar onderzoek naar businessmodellen en de ontwikkeling van circulaire renovatieprocessen.
  • 16:15 Afsluiting door Pim de Wit (Havenbedrijf Rotterdam)
  • 16:30 Borrel

Meer informatie en een aanmeldformulier vindt u hier.

BIM onderwijsdag

Het congres dat BIMmende bedrijven, de beste BIM studenten en de laatste BIM ontwikkelingen verbindt!

Aansluiting bedrijfsleven en onderwijs moet beter
De huidige curricula kennen een grote diversiteit van diepgang op het gebied van BIM. Daarbij is er slechts beperkte aansluiting met bedrijven en tussen de verschillende opleidingsniveaus universiteit, hbo en mbo waardoor afstemming lastig blijft. Initiatieven om hier verbetering in te brengen zijn vaak lokaal en beperkt van opzet. Daarnaast geven  bedrijven aan dat er een tekort is aan goed opgeleide BIM-modelleurs, managers en -regisseurs. Dit heeft mede te maken met de vergrijzing en dat de bouw als minder sexy en high-tech wordt beschouwd.

Hoe pakken we dat aan?
Het BIM Onderwijs programma is er op gericht, goed gekwalificeerde studenten voor de gebouwde omgeving op de arbeidsmarkt te krijgen. Uiteraard met BIM affiniteit. Dat is nodig omdat studenten die goed kunnen BIMmen bijdragen aan een bouwsector waar op een slimmere en duurzamere manier wordt gewerkt. Intensievere samenwerking is nodig zodat de instellingen van elkaar en het bedrijfsleven kunnen leren. Onder andere de ‘BIM Onderwijsdag’ (met 68 masterclasses en presentaties door top-sprekers) en de ‘BIM Studenten Battle’ (met 15 studenten teams uit het mbo, hbo en wo) dragen hier aan bij. Dit zijn dan ook unieke activiteiten.

De BIM Studenten Battle zal dit jaar plaatsvinden op 5-6-7 september. De BIM Onderwijsdag zal op 2 oktober plaatsvinden.

Meer informatie over de BIM onderwijsdag vindt u hier.

Corporaties en het uitdagen van de markt voor verduurzamen

De woningcorporatie als opdrachtgever

De vormen van opdrachtgeverschap veranderen continu. Verduurzaming van corporatiewoningen vraagt om een andere benaderingen van de markt. Wat betekent dat voor de woningcorporatie? Tijdens deze kennissessie staat de woningcorporatie als opdrachtgever centraal. Er wordt stilgestaan bij de vraag in hoeverre de eigen organisatie moet worden heringericht om na doorontwikkeling en proeftrajecten, nieuwe producten en processen tot reguliere praktijk te maken.

Deze middag wordt georganiseerd door Aedes en de leerstoel Publiek Opdrachtgeverschap van de TU Delft. Meer informatie en aanmelden kan via deze link

 

pianoo en ministerie

Leernetwerk Hout

Hout is in veel opzichten dé speler in onze weg naar een duurzame en circulaire economie. Maar hoe krijgt circulariteit en het gebruik van hout specifiek een prominente plek in het inkoopproces? Wat is de definitie van duurzaam geproduceerd hout en hoe controleer je hierop? Waar zit jouw invloed als inkoper, contractmanager, beleidsmaker of projectleider? Hoe ga je om met lokaal hout, hergebruikt hout en de internationale herkomst van hout?

Tijdens twee middagen, 27 juni en 26 september 2019, wordt in gegaan op rol van hout in een duurzame en circulaire economie. Het leernetwerk biedt inspiratie zowel vanuit experts als andere deelnemers. Door te werken met bestaande casuïstiek is het leernetwerk interactief.

Meer informatie vindt u hier.

dag van de bouw

Dag van de Bouw 2019

Op zaterdag 15 juni is het weer zo ver: de Dag van Bouw 2019. Opnieuw zullen bedrijven uit de bouw en infra in heel Nederland projecten openstellen voor het grote publiek. We hopen op net zo veel mooie projecten als bij de vorige editie en net zo’n mooie dag. Tijdens de Dag van de Bouw kan het publiek maar liefst 143 opengestelde projecten bezoeken, variërend van zorginstellingen tot sluizen, van renovatiewerk tot de aanleg van rivierlandschappen, en dat van Groningen tot in Limburg.

Meer informatie vindt u hier.

   

Contact

Opdrachtgeversforum in de bouw
P.a. TU Delft / Faculteit
Bouwkunde / kamer 01.W.700
P.O. Box 5043
2600 GA Delft
T: +31 (0)15 278 1424
E: info@opdrachtgeversforum.nl

Over ons

Het Opdrachtgeversforum in de bouw is een kring van (semi) publieke opdrachtgevers die ervaringen uitwisselen, kennis delen en ontwikkelen en ideeën over nieuwe thema’s in de bouw en infrastructuur initiëren.