OGF

Posts Tagged ‘agenda’

PIANOo

PIANOo Circulair Inkopen Academie 2019-2020

De Circulair Inkopen Academie (CIA) is een programma van circa 8 dagdelen dat deelnemers in 9 maanden opleidt om circulaire principes toe te passen op hun inkoop- en aanbestedingsprocessen. Het programma wordt gefinancierd door PIANOo. Na afronding van het programma hebben deelnemers concrete handvatten en eerste ervaringen, waarmee zij zelfstandig verder aan de slag kunnen. Aan eerdere edities van het opleidingsprogramma namen ruim 60 personen van een kleine 30 publieke organisaties deel.

De Circulaire Inkopen Academie vindt plaats op verschillende data waarin circulaire experts uit overheid en markt u de inzichten en tools die nodig zijn om te starten met circulair inkopen.

Voor meer informatie en het aanmelden kunt u terecht op de website.

Dag van de Projectontwikkeling 2019

Op donderdag 16 mei 2019 organiseert de NEPROM, samen met diverse partners, de achtste editie van de Dag van de Projectontwikkeling (DVDP) in Congrescentrum 1931 in Den Bosch. De DVDP is hét jaarlijkse kennistrefpunt voor vastgoed-professionals die project- en gebiedsontwikkeling tot een duurzaam succes willen maken. ​

Tijdens deze dag zullen verschillende sessies plaatsvinden. Marleen Hermans, Managing Partner Brink Groep, zal de sessie Projectontwikkeling en professioneel opdrachtgeverschap geven.

Meer informatie vindt u hier.

PIANOo

PIANOo congres 2019

Op donderdag 6 juni 2019 organiseert PIANOo weer het PIANOo-congres, het inkoopevenement van en voor de publieke sector. Deze keer vindt het congres plaats in de Fokker Terminal in Den Haag. Een praktijkgerichte en inspirerende dag waarbij verschillende aspecten van publieke inkoop aan bod komen.

Er zullen verschillende sprekers uit de praktijk workshops geven. Verder zullen er een aantal inspirerende colleges gegeven worden waaronder door Marleen Hermans, hoogleraar Publiek Opdrachtgeverschap in de Bouw aan de TU Delft. Zij zal het hebben over professioneel opdrachtgeverschap in publieke organisaties.

Meer informatie vindt u hier

Bouwcampus

Werkconferentie De Bouwcampus

Op 16 april 2019 organiseert De Bouwcampus een werkconferentie, speciaal voor zijn partners. Het onderwerp dat centraal staat, is samenwerking tussen aanbieders van innovatieve oplossingen en (potentiële) kopers of opdrachtgevers. Kan dit de ontwikkeling en grootschalige toepassing van innovatie stimuleren? PIANOo, de Provincie Noord-Holland en het Netwerk Conceptueel Bouwen schetsen de theorie en geven voorbeelden uit de praktijk. Daarna gaan ervaringsdeskundigen en partners van De Bouwcampus met dit vraagstuk aan de slag. 

Meer informatie vindt u hier.

TU Delft PMI

Internationaal Project Management Congres

De Technische Universiteit Delft en PMI (Project Management Institute, Netherlands Chapter) organiseren op 11 en 12 april 2019 een internationaal Project Management Congres met als thema “ADAPT or DIE”, Research meets Practice: towards Project Management 3.0.

Dit unieke samenwerkingsverband van zes faculteiten van de TU Delft en PMI Netherlands staat garant voor een congresprogramma dat actuele wetenschappelijke inzichten en professionele praktijkexpertise verbindt én verrijkt. Bruggen slaan tussen de werelden van wetenschap en praktijk: daar draait het om.

Het congresthema vindt zijn weerslag in de congresformule die anders is dan anders: onderzoekers en praktijkexperts presenteren gezamenlijk hun best practices, aan discussietafels wordt gezocht naar dwarsverbanden en kruisbestuiving, in workshops en posterpresentaties komen ook de nieuwe generaties onderzoekers en professionals aan het woord, en uiteraard zijn er talrijke meet & greet opportunities in het centrale congrescafé.

Kijk voor meer informatie op de website

Leernetwerken Bouw (B&U) en GWW-sector

PIANOo en Rijkswaterstaat organiseren in 2019 weer leernetwerken over circulair en klimaatneutraal inkopen voor opdrachtgevers in de Bouw (B&U) of GWW-sector. In dit leernetwerk krijgt u meer inzicht in kansen en mogelijkheden hoe u circulariteit en CO2-reductie mee kan nemen in de inkoopprocessen en hoort u over de nieuwste marktontwikkelingen. Het programma is interactief. In vier dagen leert u van experts en ervaringsdeskundigen en deelt u kennis en ervaringen met collega’s van andere publieke organisaties. Eén van de ideeën is om met uw eigen casus te werken aan een circulaire en klimaatneutrale aanbestedingsleidraad.

Tijdens het programma wordt in de ochtenden ingegaan op centrale thema’s als interne organisatievraagstukken, monitoring en meten en samenwerking markt en overheid. Het ochtendprogramma wordt gezamenlijk georganiseerd met de andere leernetwerken.

In het sectorspecifieke middagprogramma wordt ingegaan op inkoopvraagstukken in de GWW of bouw (B&U) . Per bijeenkomst worden concrete handvatten geboden waarmee u in uw eigen praktijk verder kunt. In de sessies wordt o.a. aandacht besteed aan:

  • Ambities vaststellen en delen;
  • Samenwerking bij de aanbesteding;
  • Best practises en lessons learned rondom selectie- en gunningcriteria;
  • Het meten en beoordelen van circulariteit;
  • Marktontmoeting met partijen uit de bouw.

Het programma wordt samen met de deelnemers verder vormgegeven. Bij uw inschrijving kunt u aangeven wat uw specifieke behoeften zijn. Ook zal er nog een persoonlijke intake plaatsvinden. Dit vormt de input voor de programmering van de 1e, 2e en 3e bijeenkomst. De 4e bijeenkomst staat in het teken van een marktontmoeting.

Meer informatie over het leernetwerk Bouw (B&U) en de mogelijkheid tot inschrijven vindt u hier.

Meer informatie over het leernetwerk GWW en de mogelijkheid tot inschrijven vindt u hier.

Masterclass De Woningcorporatie als Lerende Organisatie

Datum: 14 maart 2019, 14.00 – 16.00 uur
Locatie: Science Center TU Delft, Mijnbouwstraat 120, Mekelzalen 3 en 4

Masterclass verzorgd door prof.dr.ir. Marleen Hermans (hoogleraar Publiek Opdrachtgeverschap in de Bouw, TU Delft), dr.ir. Ad Straub (TU Delft), drs. Simone Rots (TU Delft),

Omschrijving
Vernieuwend en volwassen opdrachtgeverschap vereist een organisatie die continue (bij)leert en kennis en ervaringen uit projecten meeneemt binnen de verschillende afdelingen en onderdelen van de organisatie.

In deze masterclass gaan we kijken naar hoe het leren in project georiënteerde organisaties, zoals woningcorporaties, verbeterd kan worden. Doel is om de inzichten die zijn opgedaan door de leerstoel Publiek opdrachtgeverschap in projecten en bij het implementeren van het Maturity Model Publiek Opdrachtgeverschap in de Bouw bij woningcorporatie, denk aan cultuur & leiderschap, en mensen & competenties, te delen en daarop te reflecteren vanuit de eigen praktijk van de deelnemers.

Programma
14.00 – 14.30 Introductie Lerende Organisatie
14.30 – 15.00 Interactieve sessie leren uit projecten
15.00 – 16.00 Reflectie, “Lessons to be learned”

Doelgroep
Directie en bestuurders

Aanmelden kan hier.

clinic real estate

The Clinic Real Estate of the Next Generation 2019

Op 14 februari organiseert het Radboud UMC in samenwerking met Congress und Presse en Drees & Sommer het congres Clinic Real Estate of the Next Generation 2019. Het congres vindt plaats bij het Radboud medisch centrum in Nijmegen, en het doel is om professionals uit de bouw en uit de zorg bij elkaar te brengen.

Het programma omvat keynotes over smart hospitals, bricks, bytes and behavior en hoe de ziekenhuisomgeving kan bijdragen aan herstel van patiënten. Er zullen daarnaast rondleidingen over de campus zijn, evenals workshops en presentaties.

Meer informatie en de mogelijkheid tot inschrijven vindt u hier.

Foto: © Clinic Real Estate

InfraTech

Interactief debat met Marleen Hermans en Ans Rietstra tijdens InfraTech

Het Opdrachtgeversforum in de bouw organiseert tijdens de InfraTech 2019 een interactief debat over (semi)publiek opdrachtgeverschap, de markt en wetenschap. De InfraTech vindt plaats van 15 tot 18 januari in Ahoy, en het debat staat gepland op 18 januari om 13:00 in het theater van Rijkswaterstaat en ProRail. Marleen Hermans, hoogleraar Publiek Opdrachtgeverschap in de bouw aan de TU Delft, en Ans Rietstra, directeur Projecten bij ProRail en voorzitter van de stuurgroep van het Opdrachtgeversforum, nemen deel aan het debat.

Het debat geeft een kijkje in de keuken van de (semi)publieke opdrachtgever, met gebruik van stellingen waarbij de ontwikkeling van het vak van opdrachtgever centraal staan, en het belang voor opdrachtgever én opdrachtnemer hiervan. Welke (lange termijn) beslissingen worden gevraagd van (semi)publieke opdrachtgevers en welke ontwikkelingen spelen op dit moment? Daarnaast wordt ingegaan op overwegingen bij het nemen van beslissingen en hoe de markt kan meedenken, -werken en mogelijk mee-ontwikkelen.

Meer informatie vindt u op de website van InfraTech.

BIM loket

BIM Loketdag 2017

Op vrijdag 6 oktober aanstaande vindt de tweede BIM Loket Kennisdag plaats. Het thema van de Kennisdag 2017 is “naar een BIM Agenda voor de Bouwagenda”.  De BIM Loket Kennisdag richt zich op de BIM-kopgroep en early majority binnen alle branches in de keten, met een sterke focus op open standaarden. Daarnaast verwachten we ook een aantal beslissers te trekken, die uiteindelijk ‘het licht op groen’ moeten zetten.
   

Contact

Opdrachtgeversforum in de bouw
P.a. TU Delft / Faculteit
Bouwkunde / kamer 01.W.700
P.O. Box 5043
2600 GA Delft
T: +31 (0)15 278 1424
E: info@opdrachtgeversforum.nl

Over ons

Het Opdrachtgeversforum in de bouw is een kring van (semi) publieke opdrachtgevers die ervaringen uitwisselen, kennis delen en ontwikkelen en ideeën over nieuwe thema’s in de bouw en infrastructuur initiëren.