OGF

Posts Tagged ‘Ambassadors of Change’

forumcafe continuiteit

Forumcafé Samenwerken aan Continuïteit

De bouwsector is erg gevoelig voor de conjunctuur en dat heeft effect op zowel opdrachtgevers als opdrachtnemers. In tijden van crisis is de concurrentie tussen marktpartijen fel, in tijden van economische bloei schuift die strijd juist op naar opdrachtgevers.

Om de grote opgave waar de bouwsector voor staat aan te kunnen, is er behoefte aan stabiliteit en continuïteit. Inzicht in de (middel)lange termijn opgave en een goede timing van tenders zouden daaraan kunnen bijdragen.

Dit Forumcafé heeft dan ook als thema samenwerken aan continuïteit, en zal plaatsvinden op 5 juli 2019 van 10:00-12:00 uur.

Aan een drietal stamtafels willen we met elkaar in gesprek gaan. Aan iedere tafel zit een gastheer of -vrouw, en schuiven zowel deelnemers van marktpartijen als van opdrachtgevers aan. Zo kunnen we in ontspannen sfeer met elkaar ervaringen, knelpunten en goede voorbeelden delen en begrip krijgen voor elkaars belangen en overwegingen.

Voor meer informatie kunt u een e-mail sturen naar info@opdrachtgeversforum.nl

Bouwcampus

Bouwsector Brede Jongerenbijeenkomst

Op initiatief van jong Bouwend Nederland, jong NLingenieurs, jong Techniek Nederland, de Ambassadors of Change (Opdrachtgeversforum) en jong platform WOW zijn op donderdag 6 december 30 bestuursleden en vertegenwoordigers van jong verenigingen en netwerken bijeengekomen op De Bouwcampus. Op deze avond is gezocht naar het nut, de noodzaak en vorm van een bouwsector breed jongerennetwerk.

De initiatiefnemers van de avond, waaronder Peter Oosterloo van de Ambassadors of Change, hebben behoefte aan een betere en meer integrale en multidisciplinaire samenwerking rondom de grote maatschappelijke opgaven. Ze wilden graag ontdekken hoe de aanwezige jong bestuurders hier tegenaan kijken. De jongeren zijn in groepen uiteen gegaan, om met elkaar het gesprek aan te gaan over nut, noodzaak en vorm voor een breed jongerennetwerk.

De groepen laten veel energie zien en blijken veelal op één lijn te zitten. Er is behoefte aan meer samenwerking, vooral voor het verder brengen van goede ideeën. Hiervoor is het ook belangrijk om elkaar te leren kennen, waarvoor deze avond dus ook al zeer geschikt was.
Jong Bouwend Nederland, jong Techniek Nederland, de Ambassadors of Change en jong NLingenieurs gaan door met een vervolg op deze bijeenkomst op 29 januari. Wie doet er mee? Mail naar info@debouwcampus.nl als je op de hoogte gehouden wilt worden. Lees het uitgebreide verslag op website van de Bouwcampus.

Forumcafé Het succes van innovaties

Op 25 september vond in de Social Impact Factory in Utrecht het tweede Forumcafé plaats. Dit evenement, georganiseerd vanuit de Ambassadors of Change, had Het succes van innovaties als thema.
Veranderingen in de bouwsector zijn namelijk noodzakelijk, niet alleen klimaat- en maatschappelijke veranderingen, maar ook de grote opgave om objecten uit de jaren ’60 en ’70 te verduurzamen of te vervangen. Dit vraagt om proces- en productinnovaties. Het blijkt in de praktijk echter lastig om innovaties, geleerde lessen en geboekte resultaten te implementeren in organisaties.
Om hiervoor een stap in de goede richting te doen, was het tijdens het Forumcafé na een inspirerende opening mogelijk om in twee rondes aan verschillende tafels aan te schuiven waar in ontspannen sfeer met elkaar ervaringen, knelpunten en goede voorbeelden gedeeld konden worden. Het resultaat was een leerzame en inspirerende middag.

Het verslag van het Forumcafé kunt u hier lezen. Ook in 2019 zullen de Ambassadors of Change Forumcafés organiseren, welke tijdig zullen worden aangekondigd op deze website.

Forumcafé Het succes van innovaties

Veranderingen in de bouwsector zijn noodzakelijk. Niet alleen klimaat- en maatschappelijke veranderingen, maar ook de grote opgave om objecten uit de jaren ’60 en ’70 te verduurzamen of te vervangen vragen om proces- en productinnovaties.
 
De Ambassadors of Change van het Opdrachtgeversforum in de bouw nodigen u van harte uit om op 25 september deel te nemen aan het tweede Forumcafé. Het thema is het succes van innovaties.
Het blijkt in de praktijk lastig om innovaties, geleerde lessen en geboekte resultaten te implementeren in organisaties. In twee rondes kunt u aan verschillende tafels aanschuiven om in ontspannen sfeer met elkaar ervaringen, knelpunten en goede voorbeelden te delen.

Tijdens het Forumcafé gaan we met elkaar in gesprek over de kansen van innovaties en belemmeringen die een rol spelen bij het toepassen en het opschalen ervan. Er wordt ingegaan op vragen als: welke rol kunnen opdrachtgevers spelen bij het versnellen van opschaling? Wat kunnen innovatieve partnerschappen betekenen? Kunnen interne afwegingen en cultuur tot een oplossing leiding? Wat voor rol kan de samenwerking met de markt spelen? Hoe en wat kunnen verschillende sectoren van elkaar leren?
De gesprekken worden geleid door ‘stamgasten’: ervaringsexperts en deskundigen. 
 
Het Forumcafé is voor alle geïnteresseerde opdrachtgevers en aan deze middag zijn voor u geen kosten verbonden. Via deze pagina kunt u zich aanmelden en meer informatie vinden over het programma.

Dinsdag 25 september 2018
15.00 – 17.30 uur
Social Impact Factory: Vredenburg 40 (gebouw de Utrechter) in Utrecht.

BIM Forumcafé

Eerste Forumcafé over BIM

Op donderdag 22 maart 2018 vond het eerste Forumcafé over Building Information Modelling (BIM) plaats bij de Social Impact Factory in Utrecht. Ruim veertig BIM-adviseurs, inkopers en projectleiders van (semi)publieke opdrachtgevers waren aanwezig.

Richards Tieskens (directeur Vastgoedbeheer, Rijksvastgoedbedrijf) opent het evenement. Hij vertelt dat hij gelooft dat voor opdrachtgevers de kracht van BIM zit in de beheerfase. Hij heeft nog wel vragen voor de aanwezigen: welke zaken moet je in de initiatieffase uitvragen voor de beheerfase? En hoe koop je dat dan goed in?

Aan drie tafels kunnen de aanwezigen doorpraten met ‘stamgasten’ van Rijksvastgoedbedrijf, Rijkswaterstaat en ProRail. De gesprekken gaan flink de diepte in. “Het is mooi om te zien dat iedereen vergelijkbaar bezig is, met dezelfde uitdagingen”, zegt een van de aanwezigen. Veel opdrachtgevers werken al met BIM in pilots en denken nu hardop over de brede toepassing van BIM in hun organisatie.

Thymo van den Brug (ProRail) en Alex Worp (Schiphol) roepen op om met elkaar te delen: “Jat kennis en ervaring van elkaar!”. Werken met BIM vraagt om een cultuurverandering, die realiseer je door anderen te enthousiasmeren. Werken met BIM zorgt niet alleen voor minder faalkosten maar is ook onmisbaar bij circulair bouwen. Ook kan het bijdragen aan veiligheid in de bouw, bijvoorbeeld doordat je veiliger kan werken wanneer je met 3D-brillen de stroomkringen in een installatie kan zien.

Hans Elsinga en Ruben Cales (Rijksvastgoedbedrijf) delen de strategie die zij hebben voor het Rijksvastgoedbedrijf. “Voor een BIM in de gebruiksfase is het cruciaal om samen te werken. Als publieke opdrachtgevers kan je van elkaar leren. De informele setting van dit Forumcafé draagt daar zeker aan bij. BIM ontwikkelen doe je ook samen met de private opdrachtnemers. Door afstemming begrijpen we elkaar en kunnen we verder komen.”

Het Forumcafé is een initiatief van het Opdrachtgeversforum in de bouw. Peter Oosterloo (ambassadeur van het Opdrachtgeversforum) vertelt: “In een ontspannen sfeer kunnen opdrachtgevers van gedachten wisselen: waar loop het spaak, waar heb je fouten gemaakt? Maar vooral ook waar gaat het goed en waar ben je trots op?” Het Forumcafé vindt drie keer per jaar plaats, waarbij er een actueel thema centraal staat.

Meer informatie:

   

Contact

Opdrachtgeversforum in de bouw
P.a. TU Delft / Faculteit
Bouwkunde / kamer 01.W.700
P.O. Box 5043
2600 GA Delft
T: +31 (0)15 27 88704
E: info@opdrachtgeversforum.nl

Over ons

Het Opdrachtgeversforum in de bouw is een kring van (semi) publieke opdrachtgevers die ervaringen uitwisselen, kennis delen en ontwikkelen en ideeën over nieuwe thema’s in de bouw en infrastructuur initiëren.