OGF

Posts Tagged ‘pianoo’

pianoo en ministerie

Leernetwerk Hout

Hout is in veel opzichten dé speler in onze weg naar een duurzame en circulaire economie. Maar hoe krijgt circulariteit en het gebruik van hout specifiek een prominente plek in het inkoopproces? Wat is de definitie van duurzaam geproduceerd hout en hoe controleer je hierop? Waar zit jouw invloed als inkoper, contractmanager, beleidsmaker of projectleider? Hoe ga je om met lokaal hout, hergebruikt hout en de internationale herkomst van hout?

Tijdens twee middagen, 27 juni en 26 september 2019, wordt in gegaan op rol van hout in een duurzame en circulaire economie. Het leernetwerk biedt inspiratie zowel vanuit experts als andere deelnemers. Door te werken met bestaande casuïstiek is het leernetwerk interactief.

Meer informatie vindt u hier.

PIANOo

PIANOo Circulair Inkopen Academie 2019-2020

De Circulair Inkopen Academie (CIA) is een programma van circa 8 dagdelen dat deelnemers in 9 maanden opleidt om circulaire principes toe te passen op hun inkoop- en aanbestedingsprocessen. Het programma wordt gefinancierd door PIANOo. Na afronding van het programma hebben deelnemers concrete handvatten en eerste ervaringen, waarmee zij zelfstandig verder aan de slag kunnen. Aan eerdere edities van het opleidingsprogramma namen ruim 60 personen van een kleine 30 publieke organisaties deel.

De Circulaire Inkopen Academie vindt plaats op verschillende data waarin circulaire experts uit overheid en markt u de inzichten en tools die nodig zijn om te starten met circulair inkopen.

Voor meer informatie en het aanmelden kunt u terecht op de website.

PIANOo

PIANOo congres 2019

Op donderdag 6 juni 2019 organiseert PIANOo weer het PIANOo-congres, het inkoopevenement van en voor de publieke sector. Deze keer vindt het congres plaats in de Fokker Terminal in Den Haag. Een praktijkgerichte en inspirerende dag waarbij verschillende aspecten van publieke inkoop aan bod komen.

Er zullen verschillende sprekers uit de praktijk workshops geven. Verder zullen er een aantal inspirerende colleges gegeven worden waaronder door Marleen Hermans, hoogleraar Publiek Opdrachtgeverschap in de Bouw aan de TU Delft. Zij zal het hebben over professioneel opdrachtgeverschap in publieke organisaties.

Meer informatie vindt u hier

Leernetwerken Bouw (B&U) en GWW-sector

PIANOo en Rijkswaterstaat organiseren in 2019 weer leernetwerken over circulair en klimaatneutraal inkopen voor opdrachtgevers in de Bouw (B&U) of GWW-sector. In dit leernetwerk krijgt u meer inzicht in kansen en mogelijkheden hoe u circulariteit en CO2-reductie mee kan nemen in de inkoopprocessen en hoort u over de nieuwste marktontwikkelingen. Het programma is interactief. In vier dagen leert u van experts en ervaringsdeskundigen en deelt u kennis en ervaringen met collega’s van andere publieke organisaties. Eén van de ideeën is om met uw eigen casus te werken aan een circulaire en klimaatneutrale aanbestedingsleidraad.

Tijdens het programma wordt in de ochtenden ingegaan op centrale thema’s als interne organisatievraagstukken, monitoring en meten en samenwerking markt en overheid. Het ochtendprogramma wordt gezamenlijk georganiseerd met de andere leernetwerken.

In het sectorspecifieke middagprogramma wordt ingegaan op inkoopvraagstukken in de GWW of bouw (B&U) . Per bijeenkomst worden concrete handvatten geboden waarmee u in uw eigen praktijk verder kunt. In de sessies wordt o.a. aandacht besteed aan:

  • Ambities vaststellen en delen;
  • Samenwerking bij de aanbesteding;
  • Best practises en lessons learned rondom selectie- en gunningcriteria;
  • Het meten en beoordelen van circulariteit;
  • Marktontmoeting met partijen uit de bouw.

Het programma wordt samen met de deelnemers verder vormgegeven. Bij uw inschrijving kunt u aangeven wat uw specifieke behoeften zijn. Ook zal er nog een persoonlijke intake plaatsvinden. Dit vormt de input voor de programmering van de 1e, 2e en 3e bijeenkomst. De 4e bijeenkomst staat in het teken van een marktontmoeting.

Meer informatie over het leernetwerk Bouw (B&U) en de mogelijkheid tot inschrijven vindt u hier.

Meer informatie over het leernetwerk GWW en de mogelijkheid tot inschrijven vindt u hier.

Rijksoverheid ondersteunt overheden bij duurzaam inkopen

Vanaf 14 tot 18 januari vond de Week van de Circulaire Economie plaats. Tijdens dit evenement maakte de Rijksoverheid bekend hoe ze in 2019 van plan is ondersteuning te bieden aan kansrijke inkoopprojecten met veel mogelijkheden tot CO2- en grondstoffenbesparing. Er was al bekend dat de Rijksoverheid in totaal 7.5 miljoen euro investeert in klimaatneutraal en circulair inkopen, en nu is ook duidelijk hoe dit geld besteed zal worden. Voor de gemeenten, provincies, waterschappen, ZBO’s en zorgorganisaties zijn verschillende regelingen opgesteld.
Het is belangrijk om de transitie naar een klimaatneutrale en circulaire economie te ondersteunen. Als de gehele inkoop van overheden, 73 miljard euro, namelijk ingezet wordt voor klimaatneutrale en circulaire oplossingen, kan in totaal één Megaton CO2 bespaard worden.
De Rijksoverheid zal investeren in projectondersteuning, bijeenkomsten, tools, impactmeting en het opzetten van internationale samenwerkingen. De activiteiten volgen de activiteiten uit de klimaatenveloppe in 2018 op.

De leernetwerken zijn een voorbeeld van een investering van de Rijksoverheid. In 2019 zullen 10 leernetwerken georganiseerd worden, die zich richten op klimaatneutraal en circulair inkopen. In deze reeks bijeenkomsten staat het leren van experts, ervaringsdeskundigen en elkaar centraal en worden praktische tools en ondersteuning geboden. De leernetwerken richten zich op inkoopcategorieën waarbinnen nog veel CO2- en grondstofbesparing mogelijk is, waaronder bijvoorbeeld de bouw, GWW en energie. De leernetwerken zullen openbaar toegankelijk zijn en zijn bedoeld voor alle betrokkenen bij het publieke inkoopproces, zoals opdrachtgevers, projectleiders, inkopers en beleidsmedewerkers.

Zie hier ook het uitgebreide artikel op de website van PIANOo.

PIANOo

Congres Innovatiegericht Inkopen

Vernieuwing en verbetering op het gebied van circulariteit, energie en digitalisering vraagt om innovatiegericht inkopen. Voor het delen van praktische tips en aanbevelingen omtrent innovatiegericht inkopen organiseren Rijkswaterstaat, ProRail, CROW en PIANOo op 1 november het Congres Innovatiegericht Inkopen. Dit congres, geheten ‘Innovaties Inkopen: zoek de grenzen op!’, biedt interessante cases en sprekers voor iedereen die betrokken is bij het formuleren en verstrekken van overheidsopdrachten als overheidsinkoper, innovatie- en duurzaamheidsmanager, projectleider of beleidsmedewerker.

Het congres is gratis toegankelijk, en meer informatie is hier te vinden.

PIANOo

PIANOo Circulair Inkopen Academy 2018-2019

Vanaf komend najaar organiseert PIANOo de Circulair Inkopen Academy 2018-2019. Dit programma leidt deelnemers in 9 maanden op om circulaire principes toe te passen op hun inkoop- en aanbestedingsprocessen. Na afronding van het programma hebben deelnemers concrete handvatten en eerste ervaringen, waarmee zij zelfstandig verder aan de slag kunnen.

Het programma bestaat uit 7 bijeenkomsten tussen september 2018 tot en met juni 2019 op diverse locaties verspreid door Nederland.

Meer informatie over de Circulair Inkopen Academy vindt u hier. Op deze pagina is het eveneens mogelijk u aan te melden.

EcoProcura

EcoProcura conferentie over Duurzame en Innovatieve Aanbestedingen

Van 3 tot 5 oktober vindt in Nijmegen de EcoProcura conferentie over Duurzame en Innovatieve Aanbestedingen plaats. Aanbesteders, beleidsmakers, organisaties, onderzoekers en internationale organisaties gaan in gesprek over de laatste ontwikkelingen op het gebied van duurzame en innovatieve aanbestedingen.

Het diverse programma bespreekt succesvoorbeelden in implementatie, maar ook praktische middelen voor implementatie en kansen voor samenwerkingen tussen aanbesteders in Europa.

Meer informatie is te vinden op de website van EcoProcura.

PIANOo

Bijeenkomst Beste Prijs Kwaliteit Verhouding

Platform WOW organiseert samen met PIANOo en de Gemeente Rotterdam op dinsdag 10 april een Beste Prijs Kwaliteit Verhouding (BPKV) bijeenkomst. Op deze middag kunnen ervaringen met de BPKV uit de praktijk gedeeld worden. Naast praktijkvoorbeelden wordt ingegaan op het doel van de BPKV.

Het programma begint vanaf de lunch en vindt plaats bij het ministerie van Economische Zaken en Klimaat in Den Haag. Meer informatie vindt u hier.

PIANOo

PIANOo Congres 2018

Op donderdag 7 juni vindt het PIANOo-congres 2018 plaats. Dit congres zal net als voorgaande jaren een inspirerende en praktijkgerichte dag worden, georganiseerd voor en door inkoop- en aanbestedingsexperts uit de publieke sector.

Het diverse programma biedt workshops, een beurs, colleges over actuele inkoopthema’s en meer. Gedurende de dag zullen 30 sessies plaatsvinden. Eén hiervan is de keynote over het strategisch inrichten en positioneren van de inkoopfunctie van organisaties. Deze sessie brengt praktijk en wetenschap bij elkaar.

Meer informatie over het PIANOo-congres vindt u hier. Op deze website kunt u zich ook aanmelden.

   

Contact

Opdrachtgeversforum in de bouw
P.a. TU Delft / Faculteit
Bouwkunde / kamer 01.W.700
P.O. Box 5043
2600 GA Delft
T: +31 (0)15 27 88704
E: info@opdrachtgeversforum.nl

Over ons

Het Opdrachtgeversforum in de bouw is een kring van (semi) publieke opdrachtgevers die ervaringen uitwisselen, kennis delen en ontwikkelen en ideeën over nieuwe thema’s in de bouw en infrastructuur initiëren.