OGF

Posts Tagged ‘veiligheid’

kennisportaal constructieve veiligheid

Voorlichtingsdagen Kennisportaal Constructieve Veiligheid

Eind juni is het Kennisportaal Constructieve Veiligheid gelanceerd. Dit is het resultaat van een initiatief van 18 partijen, die een vervolg wilden geven op het Compendium Constructieve Veiligheid uit 2008. Het Kennisportaal is zeer relevant, mede in het licht van de uitkomsten van het onderzoek van de OVV naar het gedeeltelijk instorten van de parkeergarage in Eindhoven en de reacties daarop.
Deze en komende week worden verspreid over het land 4 voorlichtingsmiddagen georganiseerd over het Kennisportaal:

  • 26 november 14.00 uur, RoyalHaskoningDHV Eindhoven
  • 27 november 14.00 uur, Gemeentehuis Almere
  • 29 november 14.00 uur, ProRail Zwolle
  • 5 december 13.00 uur, Rijksvastgoedbedrijf Den Haag

Deelname is gratis en inschrijven kan via deze link of door een mail te sturen met uw naam en locatie naar info@kpcv.nl.

Bijeenkomst Omgevingsveiligheid

Op 8 november zal bij de Bouwcampus een bijeenkomst worden georganiseerd over de rol en verantwoordelijkheid van de opdrachtgever bij de (omgevings)veiligheid. De initiatiefnemers zijn een groot aantal publieke opdrachtgevers, te weten het Rijksvastgoedbedrijf, Rijkswaterstaat, De Alliantie, de gemeente Den Haag en Waterschap Aa en Maas. Op het evenement wordt onder andere onderzocht of en hoe opdrachtgevers kunnen komen tot een uniforme marktbenadering omtrent omgevingsveiligheid.

De sessie is bedoeld voor alle (semi)publieke opdrachtgevers die in de praktijk met veiligheid te maken hebben. De uitnodiging is hier te downloaden. Het programma kunt u hier vinden. Aanmelden kan door een email te sturen naar Barbèl Keijser.

Eerder dit jaar publiceerde het Rijksvastgoedbedrijf de ‘Handleiding Stappenplan Veiligheid en Gezondheid (V&G) voor opdrachtgevers’. Het nieuwsbericht vanuit het Opdrachtgeversforum en de link naar deze handleiding vindt u hier.

Lancering Kennisportaal Constructieve Veiligheid

Op woensdag 27 juni wordt op feestelijke wijze het Kennisportaal Constructieve Veiligheid gelanceerd. Dit initiatief heeft als doel om bestaande kennis en ervaring om te komen tot constructief veilige constructies te bundelen en interactief te ontsluiten voor betrokken in het bouwproces. Het Kennisportaal borduurt voort op het Compendium Constructieve Veiligheid uit 2008, maar heeft deze informatie gemoderniseerd en speelt daarnaast in op hedendaagse ontwikkelingen in de bouwsector.

De lancering vindt plaats bij Movares in Utrecht. Aanmelden is mogelijk via de site van Bouwen met Staal.

   

Contact

Opdrachtgeversforum in de bouw
P.a. TU Delft / Faculteit
Bouwkunde / kamer 01.W.700
P.O. Box 5043
2600 GA Delft
T: +31 (0)15 27 88704
E: info@opdrachtgeversforum.nl

Over ons

Het Opdrachtgeversforum in de bouw is een kring van (semi) publieke opdrachtgevers die ervaringen uitwisselen, kennis delen en ontwikkelen en ideeën over nieuwe thema’s in de bouw en infrastructuur initiëren.