Forumcafé Circulair Opdrachtgeverschap

Forumcafé Circulair Opdrachtgeverschap

Forumcafé Circulair Opdrachtgeverschap

mei 16, 2024

Al jaren doen we kennis en ervaringen op met circulair bouwen. Van grote tot kleine projecten, programma’s, pilots en innovaties. Circulariteit is een volwassen thema geworden binnen duurzaamheid. Het aantal circulaire aanbestedingen neemt steeds verder toe en het geboekte resultaat wordt steeds groter. Het gaat minder om ‘wat’ circulariteit is, maar meer over ‘hoe’ we circulair kunnen aanbesteden. Ondanks alle ervaringen en ontwikkelingen, blijft circulariteit voor opdrachtgevers en de samenwerking met de markt een uitdagend thema en een grote opgave. Aan de hand van praktische voorbeelden en concrete vraagstukken gaan we in op het circulair opdrachtgeverschap. Waar staan we en welke stappen moeten we nog zetten?

Het programma op 10 juni is als volgt:

14:00 Inloop met koffie en thee
14:30 Kort welkom door een stuurgroeplid van het Opdrachtgeversforum
14:35 Keynote door Noor Huitema, Copper8
15:00 Eerste ronde tafelgesprekken
15:45 Tweede ronde tafelgesprekken
16:30 Plenaire afsluiting en netwerkborrel

Tijdens het forumcafé gaan we in ontspannen sfeer kennis en ervaringen uitwisselen. Met ca. 50 geïnteresseerde opdrachtgevers gaan we in kleine groepen met elkaar in gesprek onder leiding van de stamgasten: iemand uit de praktijk die een casus, onderzoek of gewoon heel veel kennis met ons wil delen. In twee rondes kan je aan verschillende tafels aanschuiven om met elkaar knelpunten en goede voorbeelden te delen. 

Keynote: Circulair opdrachtgeven in de gebouwde omgeving.

De kracht van opdrachtgevers om circulariteit in de gebouwde omgeving aan te jagen is groot, heel groot. Helemaal als hierin een gezamenlijke taal wordt gesproken over wat circulariteit inhoudt. Noor gaat in haar keynote in op de uitdagingen op het gebied van duurzaamheid in de gebouwde omgeving. Specifiek de rol van opdrachtgevers, de bijdrage van circulair bouwen en de achtergrond en het gebruik van Het Nieuwe Normaal.   

De stamtafels

Tafel 1 – Wanneer ben ik een circulair opdrachtgever?

Stamgasten Katja Nelissen en Matthijs Baurichter (ProRail) gaan aan de hand van (tegen)stellingen in gesprek over wat het van ons vraagt om circulair opdrachtgever te zijn. We vragen daarbij naar praktijkvoorbeelden vanuit verschillende opdrachtgevers van wat werkt en wat juist niet. Hoe kunnen we elkaar helpen en verder ontwikkelen? En welke kansen liggen er nog? Dit alles vanuit de overtuiging dat we gezamenlijk meer kunnen en meer invloed hebben.

Tafel 2 – Restwaarde en TCO benadering in businesscase

Bij Total Cost of Ownership (TCO) speel circulariteit een belangrijke rol. Hoe gaan we de restwaarde in relatie tot startwaarde bepalen? Wat is reëel om aan te nemen voor hergebruik in stel 25 jaar? Voor welke componenten speelt dit precies? Hoe verwachten we dat het tijdspad loopt tot 2050? Hoe kunnen we dat inzichtelijk maken? Over al deze vragen heeft stamgast Jaap Vreeburg, specialist bouwkosten bij het Rijksvastgoed Bedrijf (RVB), ideeën die zijn gebruikt voor de Routekaart verduurzaming. Wat is jouw zienswijze? We gaan de discussie aan in het Forumcafé!

Tafel 3 – Circulaire bedrijfsvoeringsambities van de Nationale Politie

Vanuit de rijksbrede doelstelling om in 2050 volledig circulair te zijn, streeft de politie om het goede voorbeeld te geven om deze doelen te behalen. Concreet zetten ze in op het verminderen, hergebruiken en recyclen van grondstoffen en verantwoorde keuzes te maken in materiaalkeuzes. Ze nemen verantwoordelijkheid om als politie de markt te bewegen, de goede vraag te stellen en te stimuleren om duurzame keuzes te maken.
Met een jaarlijkse inkoop van meer dan €2 miljard heeft de politie een grote impact. Ze bouwden een demontabel teambureau, gebruikten oude kleding om stoelen mee te maken en binnenwanden te isoleren, zo veel mogelijk auto-onderdelen worden hergebruikt en sinds 2020 kregen 6.836 kledingstukken een tweede leven. 
Dit zijn een aantal mooie voorbeelden, maar hoe is dit op te schalen? Hoe zorgen we ervoor dat deze voorbeelden de standaard worden in plaats van de uitzondering? Hoe maken we circulariteit het nieuwe normaal? Stamgast Jip Colenbrander (Nationale Politie) zal het tafelgesprek leiden.

Tafel 4 – De circulaire renovatiechallenge van de Alliantie

Hoe daag je de markt uit om woningen circulair te renoveren en hoe weeg je circulariteit af ten opzichte van andere prioriteiten?
Om CO2 te reduceren, moeten woningcorporaties niet alleen naar nieuwbouw, maar er ligt ook een grote opgave in de bestaande voorraad. Woningcorporaties zetten op dit moment vooral in op het verminderen van het energieverbruik om de CO2-uitstoot van bestaande woningen te reduceren. Maar dat is niet genoeg. Immers, alleen als we binnen de grenzen van onze planeet bouwen, kunnen we de klimaatdoelstellingen behalen. Daarom moeten woningcorporaties aan de slag met circulair renoveren. Circulaire verduurzaming, waarbij we inzetten op maximaal hernieuwbare materialen en een slim bouwproces, helpt CO2 uitstoot die vrijkomt bij de productie van materialen te verminderen. Dit is makkelijker gezegd dan gedaan. Het moet tenslotte ook haalbaar en betaalbaar zijn in een tijd van schaarste. Daar hebben we nieuwe, slimme oplossingen voor nodig. Hoe ontwikkel je deze oplossingen samen met de markt?
Daarom heeft woningcorporatie de Alliantie in 2023 de circulaire renovatiechallenge uitgezet waarbij ze de markt hebben uitgedaagd om 12 eengezinswoningen circulair te renoveren. Tijdens het Forumcafé gaan stamgasten Jan Theunissen en Arthur Friederichs met jullie in gesprek over de uitvraag, de circulaire oplossingen en de marktresponse. En natuurlijk: hoe schalen we circulaire initiatieven samen met de markt op?