OGF

Hanneke Veldhuis

Secretaris

Hanneke Veldhuis is vanaf 1 september 2016 secretaris van het Opdrachtgeversforum in de bouw. Daarnaast is ze medewerker bij de leerstoel Publiek Opdrachtgeverschap in de bouw aan de Technische Universiteit Delft. Hanneke studeerde Bouwkunde aan de Technische Universiteit Delft en werkte bij diverse architectenbureaus en als zelfstandig adviseur en architect.

Opdrachtgevers spelen een belangrijke rol in de bouwsector. Voor (semi-) publieke opdrachtgevers geldt dat zij in hun rol als opdrachtgever ook rekening moeten houden met de politieke en sociale verantwoordelijkheden die dit met zich mee brengt. Als secretaris coördineer ik de activiteiten van het Opdrachtgeversforum en draag zo bij aan de verdere professionalisering van het opdrachtgeverschap. Door kennis te ontwikkelen en uit te wisselen zetten opdrachtgevers samen de stap naar kwaliteitsverbetering, innovatie en een duurzaam gebouwde omgeving. Samenwerking met marktpartijen is daarbij vanzelfsprekend.

   

Contact

Opdrachtgeversforum in de bouw
P.a. TU Delft / Faculteit
Bouwkunde / kamer 01.W.700
P.O. Box 5043
2600 GA Delft
T: +31 (0)15 278 1424
E: info@opdrachtgeversforum.nl

Over ons

Het Opdrachtgeversforum in de bouw is een kring van (semi) publieke opdrachtgevers die ervaringen uitwisselen, kennis delen en ontwikkelen en ideeën over nieuwe thema’s in de bouw en infrastructuur initiëren.