OGF

Marleen Hermans

Leerstoel Publiek Opdrachtgeverschap TU Delft (adviseur)

Marleen Hermans is adviseur van het Opdrachtgeversforum en sinds 2014 hoogleraar van de leerstoel Publiek opdrachtgeverschap in de bouw aan de faculteit Bouwkunde van de TU Delft. Daarnaast is Marleen werkzaam als managing partner bij Brink Management & Advies, onderdeel van Brink Groep.

Publieke opdrachtgevers zijn belangrijke spelers in de bouw. Ze zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor ongeveer 40% van de totale bouwproductie en kunnen het verschil maken door het voortouw te nemen bij nieuwe ontwikkelingen. Een betere samenwerking tussen opdrachtgevers en opdrachtnemers is een van de sleutelelementen in het verbeteren van de prestaties van de bouwsector. Maar welke eisen stelt een andere wijze van samenwerken aan de organisatie van een opdrachtgever? Welke bijdrage kunnen publieke opdrachtgevers leveren aan maatschappelijke waarden? Welke samenwerkingsvorm – er zijn inmiddels zoveel smaken – past nu in welke situatie het beste? Vragen waarop ik me vanuit mijn leerstoel en in de praktijk met hart en ziel richt. Omdat kennis en inzicht een sleutel is naar betere, en bewustere, keuzes. En omdat het prachtige vak ‘publiek opdrachtgever’ een positie verdient in het onderwijs, zodat er een instroom kan ontstaan van gemotiveerde, gekwalificeerde en veranderingsgezinde jonge potentials.

 

   

Contact

Opdrachtgeversforum in de bouw
P.a. TU Delft / Faculteit
Bouwkunde / kamer 01.W.700
P.O. Box 5043
2600 GA Delft
T: +31 (0)15 278 1424
E: info@opdrachtgeversforum.nl

Over ons

Het Opdrachtgeversforum in de bouw is een kring van (semi) publieke opdrachtgevers die ervaringen uitwisselen, kennis delen en ontwikkelen en ideeën over nieuwe thema’s in de bouw en infrastructuur initiëren.