OGF

Aedes-collegetour

Op donderdag 26 oktober 2017 organiseert Aedes, bij Woonbron vestiging Delft, een college Vernieuwend opdrachtgeverschap. Professioneel opdrachtgeverschap draait om doelgericht werken en bewust kiezen voor een vorm van opdrachtverlening die het beste past bij de organisatie. Ook als het gaat om betaalbaar en duurzaam renoveren valt er voor corporaties nog veel te winnen, betoogt Marleen Hermans, hoogleraar Publiek Opdrachtgeverschap in de Bouw. Bert Wijbenga zal vertellen hoe Woonbron invulling geeft aan professioneel opdrachtgeverschap en welke kansen er liggen om dit vernieuwend aan te pakken. Voor meer informatie klik hier.

Labels:

   

Contact

Opdrachtgeversforum in de bouw
P.a. TU Delft / Faculteit
Bouwkunde / kamer 01.W.700
P.O. Box 5043
2600 GA Delft
T: +31 (0)15 278 1424
E: info@opdrachtgeversforum.nl

Over ons

Het Opdrachtgeversforum in de bouw is een kring van (semi) publieke opdrachtgevers die ervaringen uitwisselen, kennis delen en ontwikkelen en ideeën over nieuwe thema’s in de bouw en infrastructuur initiëren.