OGF

BIM loket

BIM Loket Dialoogtafel: smart cities en digitalisering

Op vrijdag 16 februari organiseert het BIM Loket een Dialoogtafel rond het thema smart cities. Grote steden in Nederland worden geconfronteerd met wereldwijde vraagstukken zoals verstedelijking, klimaatverandering, digitalisering, mobiliteit, arbeidsparticipatie en de uitputting van grondstoffen. Smart cities staan centraal bij het omgaan met deze problematiek. Realisatie van smart cities is mede afhankelijk van systemen voor digitalisering en informatisering, waaronder BIM.

Het programma combineert sprekers en de dialoogtafels met als doel om gedachten en ideeën verder te brengen.

 

Meer informatie en aanmelden kan hier.

Labels:

   

Contact

Opdrachtgeversforum in de bouw
P.a. TU Delft / Faculteit
Bouwkunde / kamer 01.W.700
P.O. Box 5043
2600 GA Delft
T: +31 (0)15 278 1424
E: info@opdrachtgeversforum.nl

Over ons

Het Opdrachtgeversforum in de bouw is een kring van (semi) publieke opdrachtgevers die ervaringen uitwisselen, kennis delen en ontwikkelen en ideeën over nieuwe thema’s in de bouw en infrastructuur initiëren.