OGF

Corporaties en het uitdagen van de markt voor verduurzamen

De woningcorporatie als opdrachtgever

De vormen van opdrachtgeverschap veranderen continu. Verduurzaming van corporatiewoningen vraagt om een andere benaderingen van de markt. Wat betekent dat voor de woningcorporatie? Tijdens deze kennissessie staat de woningcorporatie als opdrachtgever centraal. Er wordt stilgestaan bij de vraag in hoeverre de eigen organisatie moet worden heringericht om na doorontwikkeling en proeftrajecten, nieuwe producten en processen tot reguliere praktijk te maken.

Deze middag wordt georganiseerd door Aedes en de leerstoel Publiek Opdrachtgeverschap van de TU Delft. Meer informatie en aanmelden kan via deze link

 

Labels:

   

Contact

Opdrachtgeversforum in de bouw
P.a. TU Delft / Faculteit
Bouwkunde / kamer 01.W.700
P.O. Box 5043
2600 GA Delft
T: +31 (0)15 278 1424
E: info@opdrachtgeversforum.nl

Over ons

Het Opdrachtgeversforum in de bouw is een kring van (semi) publieke opdrachtgevers die ervaringen uitwisselen, kennis delen en ontwikkelen en ideeën over nieuwe thema’s in de bouw en infrastructuur initiëren.