OGF

De Watertafel: 5 jaar samenwerken volgens de marktvisie. Waar staan we nu? @InfraTech

Tijdens Infratech 2021 gaan de waterschappen iedere dag tussen 11:30 en 12:00 uur in gesprek aan De Watertafel. Met Suzanne Blonk als talkshowhost en iedere dag andere tafelgasten ben je in een half uur weer helemaal op de hoogte van de ontwikkelingen op de thema’s duurzaamheid en samenwerking tussen opdrachtgever en opdrachtnemer.

Op de vrijdag van InfraTech staat De Watertafel in het teken van de marktvisie. Vijf jaar geleden ondertekenden de Unie van Waterschappen, het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP), Bouwend Nederland, Vereniging van Waterbouwers, MKB Infra, NLingenieurs, UNETO-VNI en ENVAQUA het visiedocument ‘De waterschapsmarkt van de toekomst’. In 2018 heeft CUMELA het visiedocument als negende partij onderschreven. Wat heeft dit opgeleverd? En waar valt nog winst te behalen? Marleen Hermans, hoogleraar Publiek opdrachtgeverschap in de bouw aan de TU Delft deed hier onderzoek naar en deelt haar bevindingen.

Op 15 januari gaat Suzanne hierover in gesprek met Marleen Hermans, Hoogleraar Publiek opdrachtgeverschap in de bouw TU Delft, Pieter Janssen, secretaris-directeur bij het hoogheemraadschap van Delfland en stuurgroeplid van het Opdrachtgeversforum in de bouw, Toine Poppelaars, portefeuillehouder opdrachtgeverschap in het bestuur van de Unie van Waterschappen en dijkgraaf van waterschap Scheldestromen, Taco Mulder, manager van de unit projecten bij waterschap Rijn en IJssel en voorzitter van het Platform Waterschapswerken waarin alle afdelingshoofden projecten van de waterschappen verenigd zijn en Jibbe Poppen, projectdirecteur bij TAUW en voorzitter van de stuurgroep Samenwerking WaterschapsWerken waarin waterschappen, marktpartijen, HWBP en kennisinstellingen verenigd zijn.

Klik hier voor meer informatie en aanmelden.

 

Labels:

   

Contact

Opdrachtgeversforum in de bouw
P.a. TU Delft / Faculteit
Bouwkunde / kamer 01.W.700
P.O. Box 5043
2600 GA Delft
T: +31 (0)15 278 1424
E: info@opdrachtgeversforum.nl

Over ons

Het Opdrachtgeversforum in de bouw is een kring van (semi) publieke opdrachtgevers die ervaringen uitwisselen, kennis delen en ontwikkelen en ideeën over nieuwe thema’s in de bouw en infrastructuur initiëren.