OGF

De Watertafel: Zeven jaar Green Deal Duurzaam GWW bij de waterschappen @InfraTech

Tijdens Infratech 2021 gaan de waterschappen iedere dag tussen 11:30 en 12:00 uur in gesprek aan De Watertafel. Met Suzanne Blonk als talkshowhost en iedere dag andere tafelgasten ben je in een half uur weer helemaal op de hoogte van de ontwikkelingen op de thema’s duurzaamheid en samenwerking tussen opdrachtgever en opdrachtnemer.

Eind 2020 loopt de tweede Green Deal Duurzaam GWW af. Daarom blikken we terug op de afgelopen 7 jaar Green Deal. Wat is er bereikt? Wat was daarvoor nodig? Wat leren we er als sector van? En vooral: hoe nu verder? Om te laten zien wat de Green Deal Duurzaam GWW teweeg heeft gebracht bij waterschappen, presenteren we de Duurzaam GWW-etalage, met daarin mooie voorbeeldprojecten waarin de Aanpak Duurzaam GWW is toegepast.

Op 12 januari gaat Suzanne hierover in gesprek met Sanne Hillegers en Meinke Schouten.

Sanne Hillegers is afdelingshoofd integrale plannen en projecten bij het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard en trekker van het thema Duurzaam GWW in het Platform Waterschapswerken waarin alle afdelingshoofden projecten van de waterschappen verenigd zijn. Meinke Schouten is beleidsadviseur Circulaire Economie, Duurzaam GWW en MVI bij de Unie van Waterschappen en vanaf het begin betrokken bij de Green Deal namens de waterschappen.

Klik hier voor meer informatie.

Labels:

   

Contact

Opdrachtgeversforum in de bouw
P.a. TU Delft / Faculteit
Bouwkunde / kamer 01.W.700
P.O. Box 5043
2600 GA Delft
T: +31 (0)15 278 1424
E: info@opdrachtgeversforum.nl

Over ons

Het Opdrachtgeversforum in de bouw is een kring van (semi) publieke opdrachtgevers die ervaringen uitwisselen, kennis delen en ontwikkelen en ideeën over nieuwe thema’s in de bouw en infrastructuur initiëren.