OGF

De Watertafel: Emissieloos bouwen in het Hoogwaterbeschermingsprogramma, het kan! @InfraTech

Tijdens Infratech 2021 gaan de waterschappen iedere dag tussen 11:30 en 12:00 uur in gesprek aan De Watertafel. Met Suzanne Blonk als talkshowhost en iedere dag andere tafelgasten ben je in een half uur weer helemaal op de hoogte van de ontwikkelingen op de thema’s duurzaamheid en samenwerking tussen opdrachtgever en opdrachtnemer.

Op donderdag is het thema de transitie naar een emissieloze bouwplaats. Dat kan alleen in nauwe samenwerking tussen opdrachtgevers en opdrachtnemers worden opgepakt. De urgentie is hoog, want als we er niet snel in slagen om emissies tijdens de bouw te reduceren, kunnen bouwvergunningen in de toekomst niet afgegeven worden. Hoe gaan de waterschappen hiermee om? Tijdens het gesprek worden in samenwerking met het Hoogwaterbeschermingsprogramma diverse voorbeelden van emissieloos bouwen uitgelicht. En we stellen onszelf de vraag: hoe kunnen we als opdrachtgever perspectief bieden aan de markt?

Op 14 januari gaat Suzanne hierover in gesprek met Erik Wagener en Edwin Lokkerbol. Erik Wagener is directeur van het Hoogwaterbeschermingsprogramma. Edwin Lokkerbol is kwartiermaker emissieloos bouwen bij de Bouwcampus.

Klik hier voor meer informatie en aanmelden.

Labels:

   

Contact

Opdrachtgeversforum in de bouw
P.a. TU Delft / Faculteit
Bouwkunde / kamer 01.W.700
P.O. Box 5043
2600 GA Delft
T: +31 (0)15 278 1424
E: info@opdrachtgeversforum.nl

Over ons

Het Opdrachtgeversforum in de bouw is een kring van (semi) publieke opdrachtgevers die ervaringen uitwisselen, kennis delen en ontwikkelen en ideeën over nieuwe thema’s in de bouw en infrastructuur initiëren.