OGF

De Watertafel: Samenwerken als opdrachtgevers en opdrachtnemers in de waterschapsmarkt @ InfraTech

Tijdens Infratech 2021 gaan de waterschappen iedere dag tussen 11:30 en 12:00 uur in gesprek aan De Watertafel. Met Suzanne Blonk als talkshowhost en iedere dag andere tafelgasten ben je in een half uur weer helemaal op de hoogte van de ontwikkelingen op de thema’s duurzaamheid en samenwerking tussen opdrachtgever en opdrachtnemer.

Op woensdag is het thema de samenwerking tussen opdrachtgevers en opdrachtnemers in de waterschapsmarkt. Waterschappen en marktpartijen zien beide het belang van goede samenwerking in. We presenteren de projectenkalender die waterschappen gezamenlijk hebben gemaakt, zodat de markt kan zien welke projecten eraan komen. Ook hebben we het over vier waterschappen die samen met technische ingenieursbureaus een raamovereenkomst hebben afgesloten. Wat is daar aantrekkelijk aan voor marktpartijen? En voor de waterschappen?

Op 13 januari gaat Suzanne hierover in gesprek met Richard Moerenhout en Jibbe Poppen. Richard Moerenhout is hoofd afdeling projecten en uitvoering bij waterschap Hollandse Delta, een van de waterschappen uit de raamovereenkomst. Jibbe Poppen is projectdirecteur bij TAUW.

Het belang van een goede samenwerking tussen waterschappen en marktpartijen wordt belicht. De gemeenschappelijke projectenkalender 2021 van de waterschappen wordt gepresenteerd voor transparantie richting marktpartijen. Ook zal het onderwerp raamovereenkomsten tussen waterschappen en technische ingenieursbureaus aan bod komen.

Klik hier voor meer informatie en aanmelden.

Labels:

   

Contact

Opdrachtgeversforum in de bouw
P.a. TU Delft / Faculteit
Bouwkunde / kamer 01.W.700
P.O. Box 5043
2600 GA Delft
T: +31 (0)15 278 1424
E: info@opdrachtgeversforum.nl

Over ons

Het Opdrachtgeversforum in de bouw is een kring van (semi) publieke opdrachtgevers die ervaringen uitwisselen, kennis delen en ontwikkelen en ideeën over nieuwe thema’s in de bouw en infrastructuur initiëren.