OGF

Forumcafé participatie

Tijdens dit forumcafé gaan we in gesprek over actieve participatie met omwonenden: hoe bereik je de juiste participanten (en wie zijn dat dan), hoe manage je de verwachtingen van omwonenden, kan je participatieprocessen overlaten aan marktpartijen en ‘van last naar lust’: de meerwaarde van participatie.

De leerstoel Publiek Opdrachtgeverschap in de Bouw heeft een inventariserend onderzoek uitgevoerd naar de rol van (semi)publieke opdrachtgevers bij (actieve) burger participatie in bouwprocessen. Naast een academische literatuurstudie is er een reeks interviews met vertegenwoordigers van leden van het Opdrachtgeversforum gehouden. Hieruit blijkt dat (semi)publieke opdrachtgevers participatie op zeer verschillende manieren benaderen en incorporeren in de organisatie, afhankelijk van de interne organisatie en het karakter en de context van het project of proces. Tegelijkertijd stellen we een aantal gemeenschappelijke uitdagingen vast, waaronder het stimuleren van betrokkenheid van, en samenwerking met burgers. 
Simone Rots, die dit onderzoek samen met Els Leclercq heeft uitgevoerd, zal een korte inleiding geven over de resultaten van het onderzoek. Aansluitend zal Marijn Rombouts (provincie Noord-Holland) zijn ervaringen delen, waarna we aan tafel in kleine groepen in discussie gaan en ervaringen uitwisselen.

Meer informatie over het forumcafé en aanmelden kan via deze link

   

Contact

Opdrachtgeversforum in de bouw
P.a. TU Delft / Faculteit
Bouwkunde / kamer 01.W.700
P.O. Box 5043
2600 GA Delft
T: +31 (0)15 278 1424
E: info@opdrachtgeversforum.nl

Over ons

Het Opdrachtgeversforum in de bouw is een kring van (semi) publieke opdrachtgevers die ervaringen uitwisselen, kennis delen en ontwikkelen en ideeën over nieuwe thema’s in de bouw en infrastructuur initiëren.