OGF

Forumcafé twee-fasen-aanpak bij projecten

Op 20 juni organiseren de Ambassadors of Change van het Opdrachtgeversforum in de bouw een Forumcafé over de twee-fasen-aanpak bij projecten. 

Doel van de middag is om in een informele setting kennis en ervaringen uit te wisselen met andere opdrachtgevers in de bouwsector. Met ca. 50 geïnteresseerden gaan we in kleine groepen met elkaar in gesprek. De gesprekken worden geleid door onze stamgasten uit de praktijk die een casus, onderzoek of gewoon heel veel kennis met ons wil delen. In twee rondes kunt u aan verschillende tafels aanschuiven om in ontspannen sfeer ervaringen, knelpunten en goede voorbeelden te delen. 

Bij een twee-fasen-aanpak doorlopen opdrachtgever en opdrachtnemer, na aanbesteding, gezamenlijk een extra ontwerp- en engineeringsfase (fase 1). Aan het einde van deze fase wordt pas de definitieve prijs voor de realisatiefase (fase 2) vastgesteld. Daarna voert – in principe en bij voorkeur – dezelfde opdrachtnemer deze realisatiefase uit. Dit moet leiden tot minder onzekerheden tijdens de realisatie en een betere risicobeheersing voor opdrachtgevers en opdrachtnemers.

Deze bijzondere manier van samenwerken met de markt is vooral in de GWW-sector bekend, maar komt ook in de utiliteit en woningbouw voor, soms in iets andere vorm en vaak anders genoemd. Op 20 juni delen we ervaringen en kennis vanuit alle drie de sectoren.

Het programma is als volgt:

14:00   Inloop
14:30   Plenaire opening door Marlotte Koster, Programmadirecteur van het transitieprogramma ‘Op weg naar een vitale infrasector’ bij Rijkswaterstaat
15:00   Eerste ronde tafelgesprekken
15:45   Tweede ronde tafelgesprekken
16:30   Plenaire afsluiting en netwerkborrel

Hieronder kunt u zich aanmelden en meer informatie over de locatie en de thema’s en casussen van de verschillende stamgasten vinden.

Het Forumcafé is voor alle geïnteresseerde opdrachtgevers. Wij hopen je op 20 juni te begroeten in Utrecht bij de  Social impact Factory in Utrecht. De Social Impact Factory, Vredenburg 40, 3511 BD Utrecht,  ligt op loopafstand van het centraal station in Utrecht. Het forumcafé zal gehouden worden op de begane grond. Informatie over de locatie en de route is hier te vinden.

Aanmelden voor het forumcafé twee-fasen-aanpak

 

Gesprekstafel 1: De Maastunnel (Gemeente Rotterdam)
De monumentale Maastunnel (1942) is tussen de zomer van 2017 en oktober 2020 gerenoveerd en gerestaureerd. Deze renovatie is als één van de eerste projecten in Nederland aanbesteed en uitgevoerd volgens de twee-fasen-aanpak. Diederik van Zanten (projectmanager gemeente Rotterdam) was als projectmanager betrokken bij deze aanpak en zal met jullie in gesprek gaan over de belangrijkste geleerde lessen. Hierbij wordt specifiek ingegaan op de wijze waarop de samenwerking is vormgegeven en hoe dat helpt bij het behalen van de doelstellingen. De Maastunnel is binnen tijd en budget en naar tevredenheid van de stad opgeleverd.

Gesprekstafel 2: De IJsselbruggen (RWS)
De renovatie van de stalen A12 IJsselbruggen bij Arnhem is het eerste grote twee-fasen project van Rijkswaterstaat dat overgaat van de ontwerp- en onderzoeksfase (fase 1) naar realisatie (fase 2). Rosalie van Dijk, projectmanager namens de combinatie Savera IJsselbruggen en Koen van der Kroon, projectmanager RWS, delen hun ervaringen van de aanbesteding, de intensieve samenwerking tijdens de eerste fase en de overgang naar de tweede fase. Meer informatie over dit project is te vinden op https://www.rijkswaterstaat.nl/nieuws/archief/2022/12/twee-fasen-project-a12-ijsselbruggen-start-met-renovatie

Gesprekstafel 3: Leerervaringen opdrachtgeverschap bij vroege marktbenadering (HWBP)
Het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP) is een alliantie van de 21 waterschappen en Rijkswaterstaat. In opdracht van het HWBP is onderzoek gedaan naar ‘leerervaringen opdrachtgeverschap bij aanbestedingen vroege marktbenadering’. De twee-fasen-aanpak is een vorm van vroege marktbenadering. Chris Klunder en Paul van Dijk – beide Sr. Adviseurs Marktbenadering en Contractmanagement bij de programmadirectie HWBP, zullen de resultaten van het onderzoek toelichten en in gesprek gaan over de aanbevelingen.

Gesprekstafel 4: Samenwerken op basis van vertrouwen: Project DOEN Arnhem (RVB)
Het Rijksvastgoedbedrijf heeft het afgelopen jaar een DBM-aanbesteding voor het Rijkskantoor Stationsplein-West in Arnhem gebaseerd op het DOEN gedachtegoed. In de aanbesteding zijn de ambities voor de thema’s duurzaamheid, circulariteit en monumentenzorg groot. Project DOEN is geen twee-fasen-aanpak, maar wel een aanpak waarbij samenwerken op basis van vertrouwen centraal staat.
Aan deze tafel gaan Lotte Meijers (contract manager RVB) en Tjerk Bultman (senior inkoper aanbesteden en contracten RVB) met jullie in gesprek over de mogelijkheden om samenwerking een head-start te geven tijdens het aanbestedingsproces.
DOEN is een invulling van de marktvisie die o.a. door Rijkswaterstaat in de markt is gezet. Het Rijksvastgoedbedrijf heeft met deze aanbesteding DOEN binnen haar eigen kaders en richtlijnen vormgegeven. Voor het Rijksvastgoedbedrijf ligt de nadruk op een duurzaam partnerschap met de markt, de omgeving en de rijks-partners. Meer informatie over het DOEN gedachtegoed: https://projectdoen.nu/gedachtegoed-doen/

Gesprekstafel 5: Vroege marktbenadering en twee-fasen-aanpak bij woningcorporaties (Woonin)
Om te komen tot een ontwerp als basis voor realisatie wordt door woningcorporaties vaak samengewerkt met de markt (opdrachtnemer en/of adviseurs/ketenpartijen) in een bouwteam. Ron Sierink en Arnout Olde gaan graag in gesprek over deze specifieke vorm van vroege samenwerking bij corporaties.
De selectie van de marktpartij(en) vindt plaats na een meervoudige onderhandse aanbesteding (corporaties zijn vooralsnog niet aanbestedingsplichtig), vanuit een zeer vroege fase (Voorlopig Ontwerp of eerder). De ontwerp- en uitwerkingsfase zou gezien kunnen worden als fase 1. De realisatie is dan fase 2, er wordt dan – indien nog steeds passend – verder gewerkt met hetzelfde bouwteam.
Deze strategie biedt de marktpartijen kans hun kennis en ervaring (en ook hun verantwoordelijkheid) in een vroeg stadium in te brengen. Voor corporaties als opdrachtgever biedt het de kans om in fases, van grof naar fijn, regie te hebben en houden over het project en in dat proces verschillende beslismomenten in te bouwen. En om naast (plafond)prijs de marktpartijen uit te dagen op specifieke projectuitdagingen en-risico’s.

   

Contact

Opdrachtgeversforum in de bouw
P.a. TU Delft / Faculteit
Bouwkunde / kamer 01.W.700
P.O. Box 5043
2600 GA Delft
T: +31 (0)15 278 1424
E: info@opdrachtgeversforum.nl

Over ons

Het Opdrachtgeversforum in de bouw is een kring van (semi) publieke opdrachtgevers die ervaringen uitwisselen, kennis delen en ontwikkelen en ideeën over nieuwe thema’s in de bouw en infrastructuur initiëren.