OGF

Presentatie handreiking professioneel opdrachtgeverschap

De professionaliteit van opdrachtgeverschap van corporaties is volop onderwerp van gesprek. De leerstoel Publiek Opdrachtgeverschap ontwikkelde in de afgelopen jaren een maturity model waarmee publieke en semi-publieke organisaties, zoals corporaties, intern het gesprek kunnen voeren over de stand van professionaliteit van hun organisatie. Verschillende corporaties hebben inmiddels het maturity model in een workshop toegepast. Dat levert mooie inzichten op over de belangrijkste ontwikkelpunten van corporaties in de praktijk. De bevindingen tot nu toe en het maturity model zelf, vormen het onderwerp van een handreiking die door de leerstoel wordt geschreven. Deze zal op 18 januari 2018 worden gepresenteerd door Marleen Hermans, verantwoordelijk hoogleraar van de leerstoel Publiek Opdrachtgeverschap. 

De presentatie zal plaatsvinden tijdens de Aedes-collegetour Vernieuwend Opdrachtgeverschap van 13:30-15:30 bij woningcorporatie Ymere te Amsterdam. Meer informatie en de mogelijkheid tot aanmelden is hier te vinden.  

Labels:,

   

Contact

Opdrachtgeversforum in de bouw
P.a. TU Delft / Faculteit
Bouwkunde / kamer 01.W.700
P.O. Box 5043
2600 GA Delft
T: +31 (0)15 278 1424
E: info@opdrachtgeversforum.nl

Over ons

Het Opdrachtgeversforum in de bouw is een kring van (semi) publieke opdrachtgevers die ervaringen uitwisselen, kennis delen en ontwikkelen en ideeën over nieuwe thema’s in de bouw en infrastructuur initiëren.