OGF

Markt- en Innovatiedag Waterschappen

Op naar een duurzaam Nederland! Dat is de boodschap uit de gezamenlijke investeringsagenda van provincies, gemeenten en waterschappen en hier wordt hard aan gewerkt! Op maandag 27 november laten de waterschappen en marktpartijen samen zien hoe zij hun duurzame ambities omzetten naar concrete, innovatieve projecten.

Op deze dag reiken de Unie van Waterschappen en de Nederlandse Waterschapsbank ook de Waterinnovatieprijs 2017 uit in de categorieën Waterveiligheid, Schoon water, Voldoende water en Energie & waterschappen. Alle informatie over de prijs en de genomineerden vindt u hier. Via deze link kunt u ook tot 22 november stemmen voor de publieksprijs.

U kunt zich inschrijven voor aanwezigheid op deze dag via:  https://inschrijven.uvw.nl/

   

Contact

Opdrachtgeversforum in de bouw
P.a. TU Delft / Faculteit
Bouwkunde / kamer 01.W.700
P.O. Box 5043
2600 GA Delft
T: +31 (0)15 278 1424
E: info@opdrachtgeversforum.nl

Over ons

Het Opdrachtgeversforum in de bouw is een kring van (semi) publieke opdrachtgevers die ervaringen uitwisselen, kennis delen en ontwikkelen en ideeën over nieuwe thema’s in de bouw en infrastructuur initiëren.