OGF

Opening InfraTech 2021 Online

De wereld ontwikkelt zich razendsnel, digitalisering zet onstuimig door en de energietransitie wordt met de dag relevanter. We willen in deze snel veranderende fysieke en digitale wereld uitdagingen aangaan en kansen grijpen. We willen samen een stap vooruit zetten, onze stempel op de toekomst drukken en het voortouw nemen in het creëren van de wereld van morgen. We willen vooruit. It is time to Move Forward!

Move Forward is daarom de campagne van InfraTech 2021, die vanwege de huidige situatie alleen online plaatsvindt van 12 t/m 15 januari 2021. Tijdens de openingssessie geven Pier Eringa, voorzitter van het Bestuur van de Stichting Next Generation Infrastructures (NGinfra), Michèle Blom, Directeur-Generaal Rijkswaterstaat en Hermineke van Bockxmeer, directeur Stadsontwikkeling Gemeente Rotterdam, hun visie op Move Forward.

Het is belangrijker dan ooit om kennis te delen, te ontwikkelen en dit toe te passen in de infrastructuur die past bij de samenleving nu en in de toekomst. Wat gaat het grote verschil maken? Is dat cross sectoraal denken, een bredere maatschappelijke visie of innovatieve contractvormen?

Labels:

   

Contact

Opdrachtgeversforum in de bouw
P.a. TU Delft / Faculteit
Bouwkunde / kamer 01.W.700
P.O. Box 5043
2600 GA Delft
T: +31 (0)15 278 1424
E: info@opdrachtgeversforum.nl

Over ons

Het Opdrachtgeversforum in de bouw is een kring van (semi) publieke opdrachtgevers die ervaringen uitwisselen, kennis delen en ontwikkelen en ideeën over nieuwe thema’s in de bouw en infrastructuur initiëren.