OGF

Promotie Maedeh Molaei

Op donderdag 15 april zal Maedeh Molaei haar proefschrift In Pursuit of Success – Evaluating the Management of Engineering Projects. Cross-sectoral Analysis of Project Management Efforts verdedigen. Maedeh is promovendus bij de leerstoel Engineering Project Management en op dit moment onderzoeker bij de leerstoel Publiek Opdrachtgeverschap in de Bouw.

Het succesvol opleveren van projecten is het uiteindelijke doel van veel organisaties. In de praktijk blijkt dat projecten meestal niet de kennis uit de literatuur benutten. Ook vraagt het dynamische karakter van projecten om voortdurende aanpassingen van het projectmanagement. In dit onderzoek wordt de huidige praktijk van het managen van engineerings projecten geëvalueerd en potentiële leerpunten geïdentificeerd in twee belangrijke sectoren: de bouw en infrastructuur en de procesindustrie. Het belangrijkste resultaat van dit onderzoek is een model, het “Nexcess model” genaamd, dat met praktische aanbevelingen kan helpen bij het verbeteren van projectprestaties. Het model biedt ruimte voor interactie, waarbij praktijkmensen leren hoe ze door een geïntegreerde aanpak een positieve bijdrage kunnen leveren aan de projectprestaties.

Meer informatie over het proefschrift van Maedeh Molaei vindt u hier.

   

Contact

Opdrachtgeversforum in de bouw
P.a. TU Delft / Faculteit
Bouwkunde / kamer 01.W.700
P.O. Box 5043
2600 GA Delft
T: +31 (0)15 278 1424
E: info@opdrachtgeversforum.nl

Over ons

Het Opdrachtgeversforum in de bouw is een kring van (semi) publieke opdrachtgevers die ervaringen uitwisselen, kennis delen en ontwikkelen en ideeën over nieuwe thema’s in de bouw en infrastructuur initiëren.