OGF

Waterbouwdag 2017: Bouwen in stijgend water

Het onderwerp klimaatverandering is niet meer weg te denken uit het dagelijks leven. Toegenomen overstromingen in laaggelegen delta’s, de transitie naar schone energie en het klimaatakkoord van Parijs zorgen voor permanente aandacht in de media. Daarmee dragen ze bij aan de maatschappelijke bewustwording rond dit onderwerp. Hoeveel stijgen de zeespiegel en rivierafvoeren? En wat betekent dit voor de Waterbouwsector? De verwachte ontwikkeling op lange termijn bepaalt ons handelen van morgen. Juist dát verklaart de urgentie van dit onderwerp en de keuze voor het thema “Bouwen in stijgend water”.

Uiteindelijk streven we als waterbouwsector naar toekomstbestendige oplossingen voor de inrichting en het beheer van deltagebieden, en in het bijzonder het borgen van hoogwaterbescherming. De Waterbouwdag 2017 geeft een beeld van de ideeën en oplossingen die in de sector bedacht zijn.

Aanmelden voor de Waterbouwdag kan via deze link, hier is ook meer informatie en het programma te vinden.

   

Contact

Opdrachtgeversforum in de bouw
P.a. TU Delft / Faculteit
Bouwkunde / kamer 01.W.700
P.O. Box 5043
2600 GA Delft
T: +31 (0)15 278 1424
E: info@opdrachtgeversforum.nl

Over ons

Het Opdrachtgeversforum in de bouw is een kring van (semi) publieke opdrachtgevers die ervaringen uitwisselen, kennis delen en ontwikkelen en ideeën over nieuwe thema’s in de bouw en infrastructuur initiëren.