OGF

Webinar circulaire installaties

Circulair bouwen is een grote opgave waar niemand aan zal ontkomen. Ook Rijkswaterstaat en Provincie Zeeland leggen steeds meer focus op circulariteit. Op 11 maart organiseren de provincie Zeeland, Techniek Nederland en Rijkswaterstaat een webinar over de kansen, mogelijkheden en laatste ontwikkelingen van circulaire installaties, en worden prangende vragen met betrekking tot circulaire installaties beantwoord.

Aanmelden kan via deze pagina.

Labels:

   

Contact

Opdrachtgeversforum in de bouw
P.a. TU Delft / Faculteit
Bouwkunde / kamer 01.W.700
P.O. Box 5043
2600 GA Delft
T: +31 (0)15 278 1424
E: info@opdrachtgeversforum.nl

Over ons

Het Opdrachtgeversforum in de bouw is een kring van (semi) publieke opdrachtgevers die ervaringen uitwisselen, kennis delen en ontwikkelen en ideeën over nieuwe thema’s in de bouw en infrastructuur initiëren.