OGF

Webinar renovatie versneller

De Renovatieversneller is een landelijk ondersteuningsprogramma dat een stimulerende leeromgeving biedt waarin corporaties en aanbieders samen werken aan het standaardiseren en bundelen van de vraag (collectief opdrachtgeverschap door corporaties), het optimaliseren van de aanbodketen door het creëren van juiste condities voor opschaling, innovatie, industrialisatie en integrale kostenreductie en  aan adopties en opschaling van innovaties (van product tot proces) door een open leeromgeving en experimenteerruimte te bieden.

De inleiding van Fredo Schotanus, bijzonder hoogleraar Publieke Inkoop aan de Universiteit Utrecht, gaat over de kansen en stimuli voor vraagbundeling en inkoopsamenwerking tussen publieke opdrachtgevers. Daarna volgt een korte presentatie en discussie over de aanpak van de Utrechtse Renovatieversneller. Margriet Drijver zal tot slot reflecteren.

Op deze pagina vindt u meer informatie en kunt u zich inschrijven.

   

Contact

Opdrachtgeversforum in de bouw
P.a. TU Delft / Faculteit
Bouwkunde / kamer 01.W.700
P.O. Box 5043
2600 GA Delft
T: +31 (0)15 278 1424
E: info@opdrachtgeversforum.nl

Over ons

Het Opdrachtgeversforum in de bouw is een kring van (semi) publieke opdrachtgevers die ervaringen uitwisselen, kennis delen en ontwikkelen en ideeën over nieuwe thema’s in de bouw en infrastructuur initiëren.