OGF

Webinar ‘Verantwoord Opdrachtgeverschap voor Gezond en Veilig Werken’

Op maandag 4 december van 16:00 – 16:45 uur aanstaande organiseert de Directie Gezond en Veilig Werken van het ministerie van SZW een webinar over thema’s op het gebied van ‘Verantwoord Opdrachtgeverschap voor Gezond en Veilig Werken’.

Uit onderzoek van TNO (in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid) blijkt dat het begrip verantwoord opdrachtgeverschap redelijk bekend is onder opdrachtnemers in Nederland, maar dat de door opdrachtnemers gewenste maatregelen en acties van opdrachtgevers op het terrein van gezond en veilig werken nog achterlopen. Vooral in de betrokkenheid van opdrachtgevers tijdens de uitvoering en het betrekken van opdrachtnemers in de ontwerpfase van opdrachten, valt veel winst te behalen.

Verantwoord Opdrachtgeverschap houdt in dat opdrachtgevers aandacht hebben voor gezond en veilig werken in alle fases van de opdracht, dus van ontwerp tot oplevering of uitvoering. Wil je weten hoe jij jouw rol als opdrachtgever of als opdrachtnemer ten aanzien van gezond en veilig werken kan verbeteren? Meld je dan nu aan voor het webinar van maandag 4 december 2017!

Labels:

   

Contact

Opdrachtgeversforum in de bouw
P.a. TU Delft / Faculteit
Bouwkunde / kamer 01.W.700
P.O. Box 5043
2600 GA Delft
T: +31 (0)15 278 1424
E: info@opdrachtgeversforum.nl

Over ons

Het Opdrachtgeversforum in de bouw is een kring van (semi) publieke opdrachtgevers die ervaringen uitwisselen, kennis delen en ontwikkelen en ideeën over nieuwe thema’s in de bouw en infrastructuur initiëren.