OGF

Webinar Waardegericht Opdrachtgeverschap en Inkopen

Op 18 maart is een Interactief Webinar Waardegericht Inkopen georganiseerd door Aedes en  de leerstoel Publiek Opdrachtgeverschap in de Bouw van de TU Delft. De ambities en borging van publieke waarden in opdrachtgeverschap en inkoop worden onderzocht. Samen met Marleen Hermans en Gerco Rietveld wordt gezocht naar verbindingen tussen verschillende lagen van organisaties.

Marleen Hermans is hoogleraar van de leerstoel Publiek opdrachtgeverschap aan de TU Delft. Opdrachtgeverschap  gaat over de manier hoe de corporatie de interactie met de markt vormgeeft en uitvoert. Een goede samenwerking is van groot belang in het verbeteren van de prestaties van de bouwsector. Samen met Marleen wordt er gekeken naar de bijdragen die corporaties kunnen leveren aan maatschappelijke waarden. Daarnaast neemt Gerco u mee in zijn gedachtegoed over de transformatie van de inkoop door de organisatie naar een volwaardige functie om maatschappelijke waarde te realiseren.

Het centrale thema van het webinar is duurzaamheid. U krijgt dan ook de mogelijkheid om samen met Marleen en Gerko in gesprek te gaan over duurzame ambities van uw woningcorporatie. Bestuurders, directie, managers, projectleiders nieuwbouw en renovatie, assetmanagers, inkopers en contractmanagers zijn van harte uitgenodigd om deze sessie te volgen.

Op deze pagina kunnen Aedesleden zich aanmelden.

Labels:

   

Contact

Opdrachtgeversforum in de bouw
P.a. TU Delft / Faculteit
Bouwkunde / kamer 01.W.700
P.O. Box 5043
2600 GA Delft
T: +31 (0)15 278 1424
E: info@opdrachtgeversforum.nl

Over ons

Het Opdrachtgeversforum in de bouw is een kring van (semi) publieke opdrachtgevers die ervaringen uitwisselen, kennis delen en ontwikkelen en ideeën over nieuwe thema’s in de bouw en infrastructuur initiëren.