OGF

Alexander Bletsis

Voorzitter - Provincie Noord-Holland

Als opdrachtgevers kunnen wij vernieuwing aanjagen in de bouwsector. Hiervoor is samenwerking nodig om de complexe opgaves op een slimme manier aan te pakken.

   

Contact

Opdrachtgeversforum in de bouw
P.a. TU Delft / Faculteit
Bouwkunde / kamer 01.W.700
P.O. Box 5043
2600 GA Delft
T: +31 (0)15 278 1424
E: info@opdrachtgeversforum.nl

Over ons

Het Opdrachtgeversforum in de bouw is een kring van (semi) publieke opdrachtgevers die ervaringen uitwisselen, kennis delen en ontwikkelen en ideeën over nieuwe thema’s in de bouw en infrastructuur initiëren.