OGF

Ben van der Kemp

Erasmus Universiteit Rotterdam

Vanuit meervoudige waarde creatie en de principes van transformationeel leiderschap probeer ik duurzame bruggen te slaan tussen verscheidene stakeholders. Het Opdrachtgeversforum biedt bij uitstek een uniek platform om verdere kennisintegratie op het gebied van duurzaamheid zowel intern als extern te delen.

 

   

Contact

Opdrachtgeversforum in de bouw
P.a. TU Delft / Faculteit
Bouwkunde / kamer 01.W.700
P.O. Box 5043
2600 GA Delft
T: +31 (0)15 278 1424
E: info@opdrachtgeversforum.nl

Over ons

Het Opdrachtgeversforum in de bouw is een kring van (semi) publieke opdrachtgevers die ervaringen uitwisselen, kennis delen en ontwikkelen en ideeën over nieuwe thema’s in de bouw en infrastructuur initiëren.