OGF

Marlotte Koster

Rijkswaterstaat

Continu veranderen is nodig en tegelijkertijd lastig.

Laten we de krachten bundelen om onze slagkracht te vergroten. Dat geldt voor publieke opdrachtgevers onderling, maar ook in onze samenwerking met marktpartijen.

   

Contact

Opdrachtgeversforum in de bouw
P.a. TU Delft / Faculteit
Bouwkunde / kamer 01.W.700
P.O. Box 5043
2600 GA Delft
T: +31 (0)15 278 1424
E: info@opdrachtgeversforum.nl

Over ons

Het Opdrachtgeversforum in de bouw is een kring van (semi) publieke opdrachtgevers die ervaringen uitwisselen, kennis delen en ontwikkelen en ideeën over nieuwe thema’s in de bouw en infrastructuur initiëren.