OGF

Raphael Boegheim

Erasmus Universiteit Rotterdam

Hedendaagse, maatschappelijke uitdagingen leren begrijpen en met onderwijs en onderzoek een bijdrage leveren aan de oplossing ervan in nauwe samenwerking.

   

Contact

Opdrachtgeversforum in de bouw
P.a. TU Delft / Faculteit
Bouwkunde / kamer 01.W.700
P.O. Box 5043
2600 GA Delft
T: +31 (0)15 278 1424
E: info@opdrachtgeversforum.nl

Over ons

Het Opdrachtgeversforum in de bouw is een kring van (semi) publieke opdrachtgevers die ervaringen uitwisselen, kennis delen en ontwikkelen en ideeën over nieuwe thema’s in de bouw en infrastructuur initiëren.