OGF

Auteur Archief

Bewust Veilig-dag

Op woensdag 30 maart zal de zesde editie van de Bewust Veilig-dag door Bouwend Nederland, Techniek Nederland, OnderhoudNL en Aannemersfederatie Nederland georganiseerd worden. Op deze dag zijn er binnen bedrijven diverse initiatieven om medewerkers bewust te maken van een veilige en gezonde werkomgeving. Ook verschijnt er in aanloop deze dag online een Bewust Veilig-krant op www.bewustbveilig.com. Verder zullen er Bewust-Veilig-games zijn waar spelers hun kennis, ervaring, inzicht en behendigheid voor moeten inzetten. 

Het doel van deze dag is iedereen aan het einde van de dag gezond en veilig thuis krijgen. Deze dag is daarom ook niet alleen voorbehouden vaan leden van de organiserende brancheorganisatie maar iedereen kan mee doen!

Meer informatie is te vinden op de site van Bewust Veilig.

Aankondiging BTIC on Tour

Het BTIC doet een tour door Nederland! In januari en februari 2022 organiseert het Bouw en Techniek Innovatiecentrum samen met zes regionale innovatie-hubs inspirerende sessies over innovaties kenmerkend voor die regio. De innovatiehubs lichten actuele ontwikkelingen toe en regionale sprekers delen hun best practices. Van biobased en klimaatadaptief bouwen tot industrialisatie, digitalisering en human capital. In deelonderwerpen wordt besproken hoe regionale spelers kunnen aanhaken bij landelijke kennis- en innovatieprogramma’s van het BTIC. Welke stappen kunnen gezamenlijk gezet worden? Wat is er nodig om tot consortiavorming te komen en echt aan de slag te gaan? Maxime Verhagen, boegbeeld van het BTIC en voorzitter van Koninklijke Bouwend Nederland, en Doekle Terpstra, voorzitter van Techniek Nederland, zijn afwisselend ter plaatse aanwezig.

Het BTIC tourt als volgt door Nederland:

  • Dinsdag 18 januari 12:30 uur: Pioneering – Enschede – Maxime Verhagen
  • Woensdag 19 januari 10:00 uur: Brightlands – Sittard – Doekle Terpstra
  • Dinsdag 25 januari 12:30 uur: Bouwlab – Haarlem – Maxime Verhagen
  • Woensdag 26 januari 12:30 uur: BuildinG – Groningen – Maxime Verhagen
  • Dinsdag 1 februari 12:30 uur: The Green Village – Delft – Doekle Terpstra

Meer informatie over het programma van de verschillende sessies: https://btic.nu/publicaties/btic-on-tour-2022/

Hier kunt u zich aanmelden.

Webinar Bouwstroom Stedelijk Gebied Eindhoven

Op 30 april organiseren Aedes en de leerstoel Publiek Opdrachtgeverschap in de Bouw (TU Delft) een webinar over de Bouwstroom stedelijk gebied Eindhoven. In Eindhoven worden krachten van verschillende woningcorporaties en gemeenten gebundeld om zo tot een plan voor 200 tot 250  gestandaardiseerde sociale huurwoningen te komen. Hiermee worden betaalbare, duurzame en sociale woningen beschikbaar gesteld om de krapte op de woningmarkt tegen te gaan. Het is voor Nederland een unieke pilot die gaat over de toekomst van de woningbouw. ‘Door de handen ineen te slaan, werken corporaties en gemeenten efficiënt aan hun gedeeld belang: huurders in onze regio een fijne, betaalbare stek bezorgen!’, aldus Piet Machielsen, wethouder in de gemeente Oirschot.

Het webinar geeft inzicht in de directe betrokkenen bij deze Bouwstroom en zet u aan het denken over uw kansen voor gezamenlijk opdrachtgeverschap voor bouwstromen. Dit webinar is voor medewerkers van corporaties, gemeentes en andere geïnteresseerden.

Meer informatie een aanmelden kan via deze pagina.

Webinar Waardegericht Opdrachtgeverschap en Inkopen

Op 18 maart is een Interactief Webinar Waardegericht Inkopen georganiseerd door Aedes en  de leerstoel Publiek Opdrachtgeverschap in de Bouw van de TU Delft. De ambities en borging van publieke waarden in opdrachtgeverschap en inkoop worden onderzocht. Samen met Marleen Hermans en Gerco Rietveld wordt gezocht naar verbindingen tussen verschillende lagen van organisaties.

Marleen Hermans is hoogleraar van de leerstoel Publiek opdrachtgeverschap aan de TU Delft. Opdrachtgeverschap  gaat over de manier hoe de corporatie de interactie met de markt vormgeeft en uitvoert. Een goede samenwerking is van groot belang in het verbeteren van de prestaties van de bouwsector. Samen met Marleen wordt er gekeken naar de bijdragen die corporaties kunnen leveren aan maatschappelijke waarden. Daarnaast neemt Gerco u mee in zijn gedachtegoed over de transformatie van de inkoop door de organisatie naar een volwaardige functie om maatschappelijke waarde te realiseren.

Het centrale thema van het webinar is duurzaamheid. U krijgt dan ook de mogelijkheid om samen met Marleen en Gerko in gesprek te gaan over duurzame ambities van uw woningcorporatie. Bestuurders, directie, managers, projectleiders nieuwbouw en renovatie, assetmanagers, inkopers en contractmanagers zijn van harte uitgenodigd om deze sessie te volgen.

Op deze pagina kunnen Aedesleden zich aanmelden.

De circulaire bouwcatalogus: inspiratie voor een circulaire gebouwde omgeving

Voor een selectie van inspirerende circulaire voorbeelden in de woning- en utiliteitsbouw en de grond-, weg- en waterbouw, kunt u een kijkje nemen in de circulaire bouwcatalogus, welke is ontwikkeld door W/E adviseurs in samenwerking met Byline, in opdracht van RVO namens het Transitieteam Circulaire Bouweconomie. U vind hier een beoordeling van producten georganiseerd naar productgroepen. De beoordeling is ingedeeld op basis van vijf circulaire strategieën, welke allemaal een score krijgen.

Voor meer informatie of wanneer u zelf een innovatief, circulair product of dienst heeft dat past in de catalogus, kunt u terecht op deze pagina.

NOVI-conferentie 2021

Op 31 maart vindt de eerste conferentie over de Nationale Omgevingsvisie plaats. Betrokkenen bij de inrichting van de schaarse ruimte in Nederland komen samen om te praten over de koers en stappen die al gezet zijn. Ook is er ruimte om eigen ervaringen met elkaar te delen. 

Het afwisselende programma zal bestaan uit talkshows, webinars en interactieve sessies.

Meer informatie en aanmelden voor het webinar kan via deze pagina.

Webinar Circulair Bouwen: toekomstgericht ontwerpen met optimaal waardebehoud

Tijdens het webinar op 4 februari wordt ingegaan op de kansen en belemmeringen van circulair opdrachtgeverschap en leer je onder andere hoe een buyer group van 8 Brabantse ‘Lentecorporaties’ hiermee aan de slag gaat. Er wordt besproken hoe je gebouwen toekomstgericht ontwerpt en er is ruimte voor vragen hoe jij vers perspectief en inspiratie om circulariteit concreter in je projecten kan toepassen.

Op deze pagina lees je meer over het programma en kan je je inschrijven.

PIANOo

Overheidsinkoop wordt steeds meer een verbinder

Door de toenemende complexiteit van vraagstukken kijkt de overheid steeds integraler naar deze vraagstukken en marktpartijen sterker bij oplossingen betrekt. Zowel Marleen Hermans als Marten Klein beamen deze sterker wordende verbinding tussen marktpartijen en de overheid. Volgens Klein is het essentieel om af en toe afstand te nemen om het gehele ecosysteem tussen marktpartijen en de overheid het beste te kunnen aanschouwen. Beter overzicht in de volledige toeleveringsketen – en deze zo duurzaam en circulair mogelijk maken – is volgens Fredo Schotanus een van de competenties die voor inkopers van de toekomst belangrijk gaat worden.

Het maatschappelijk debat heeft steeds meer invloed op de overheidsinkopen, volgens Hermans. Het wordt daardoor steeds belangrijker om het totale palet aan waarden in beeld te brengen en verschillende belangen tegen elkaar af te wegen.

Door het huidige gebrek aan communicatie tussen overheid en markt wordt de samenwerking geremd. Klein pleit daarom ook voor betere communicatie door middel van goede gesprekken om ongewenst gedrag te voorkomen. Klein vindt dat er ook qua inkoop taalgebruik nog verbetering mogelijk is. Alleen al het woord ‘inkopen’ suggereert dat er een kant-en-klaar product wordt gekocht waarbij er een dominantie partij en een opdrachtnemer is, terwijl het in werkelijkheid om een samenwerking gaat. Schotanus vult dit aan door te stellen dat bepaalde termen wellicht heroverwogen dienen te worden.

 

Voor het gehele artikel kunt u een kijkje nemen op deze pagina.

Symposium: The architect’s roles in the Circular Economy and Circular Society

Circulair bouwen is nog volop in ontwikkeling en er zijn veel vragen over de potenties en beperkingen van de circulaire economie en onderwerpen die hierbij behoren. Ook architecten worden betrokken bij deze ontwikkelingen. Wat is de rol van architecten in circulaire opdrachten en wat wordt van hen verwacht? Deze vragen en velen meer zullen beantwoord worden in het online symposium ‘The architect’s roles in the Circular Economy and Circular Society’, georganiseerd door  het NWO onderzoeksproject in samenwerking met de Circular Built Environment Hub van de Bouwkunde faculteit aan de TU Delft.

Voor meer informatie en het volgen van de livestream kunt u deze website bekijken. 

De Week van de Circulaire Economie

Op 1 februari zal de Week van de Circulaire Economie van start gaan. Deze week is georganiseerd door Het Versnellingshuis, een samenwerkingsverband tussen het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, MVO Nederland, Het Groene Brein, VNO-NCW en MKB-Nederland. Tijdens deze week zullen professionals laten zien hoe circulair ondernemen in de praktijk werkt, zodat bezoekers daarvan kunnen leren. Vanuit allerlei sectoren en heel Nederland zullen voorbeelden een podium krijgen en zullen starters handvatten toegereikt krijgen om zelf aan de slag te gaan. 

Voor meer informatie, het gehele programma en om u aan te melden voor de verschillende evenementen, kunt u een kijkje nemen op de website

   

Contact

Opdrachtgeversforum in de bouw
P.a. TU Delft / Faculteit
Bouwkunde / kamer 01.W.700
P.O. Box 5043
2600 GA Delft
T: +31 (0)15 278 1424
E: info@opdrachtgeversforum.nl

Over ons

Het Opdrachtgeversforum in de bouw is een kring van (semi) publieke opdrachtgevers die ervaringen uitwisselen, kennis delen en ontwikkelen en ideeën over nieuwe thema’s in de bouw en infrastructuur initiëren.