OGF

Alexander Bletsis

Als opdrachtgevers kunnen wij vernieuwing aanjagen in de bouwsector. Hiervoor is samenwerking nodig om de complexe opgaves op een slimme manier aan te pakken.

Jan Theunissen

Onze maatschappelijke opgave vraagt om innovaties en nieuwe manieren van samenwerken. Het is daarvoor essentieel om met andere partijen professional opdrachtgeverschap vorm te geven.

Raphael Boegheim

Hedendaagse, maatschappelijke uitdagingen leren begrijpen en met onderwijs en onderzoek een bijdrage leveren aan de oplossing ervan in nauwe samenwerking.

Harry Wedema

Het geeft een goed gevoel om in een opdrachtgeversrol mijn bijdrage te leveren om Den Haag als stad mooier en leefbaarder te maken.

Erik Boer

Als adviseur duurzaamheid probeer ik zoveel mogelijk maatschappelijke waarde te creëren in projecten. Hiervoor is goed opdrachtgeverschap en samenwerking essentieel. Het inspireert mij om samen met andere opdrachtgevers te ontdekken hoe we hier verder in kunnen ontwikkelen.

Luc Grooten

Publieke werken hebben de grootste impact en kans van slagen bij samenwerking tussen de publieke opdrachtgevers en met de markt. Daar wil ik een brug in vormen.

David Bruinse

Duurzaamheid en circulariteit zijn in de wereld van vandaag belangrijker dan ooit. Door het delen van kennis en door samen te werken met alle partijen in de sector, wil ik als ambassador stappen vooruit zetten in duurzaamheid en circulariteit.

Marlotte Koster

Continu veranderen is nodig en tegelijkertijd lastig.

Laten we de krachten bundelen om onze slagkracht te vergroten. Dat geldt voor publieke opdrachtgevers onderling, maar ook in onze samenwerking met marktpartijen.

   

Contact

Opdrachtgeversforum in de bouw
P.a. TU Delft / Faculteit
Bouwkunde / kamer 01.W.700
P.O. Box 5043
2600 GA Delft
T: +31 (0)15 278 1424
E: info@opdrachtgeversforum.nl

Over ons

Het Opdrachtgeversforum in de bouw is een kring van (semi) publieke opdrachtgevers die ervaringen uitwisselen, kennis delen en ontwikkelen en ideeën over nieuwe thema’s in de bouw en infrastructuur initiëren.