OGF

Plagiaat Certificaat

Vernieuwing in de bouw is heel hard nodig. We hebben een grote opgave, er zijn hoge prijzen, te weinig mensen, te weinig ruimte om te bouwen en ook nog een groot pakket aan ambities en uitdagingen: reductie van emissies, hergebruik van materialen, herstel van biodiversiteit, etc.

Om dit te bereiken moeten we innoveren. Het opschalen van veel prachtige innovaties lukt echter maar heel moeilijk, innovaties blijven daarom op de plank liggen. Door het uitblijven van opschalen wordt de markt niet gestimuleerd om echt te vernieuwen.

De Ambassadors of Change hebben het volgende bedacht: het plagiaat certificaat.
Heb je een innovatie goed gejat, eventueel getweekt en/of gepimpt, dan maak je kans op de prijs voor beste kopieerder. Stuur een mail naar het Opdrachtgeversforum.

Op vrijdag 20 januari 2023 wordt om 11:00 uur tijdens de InfraTech het Plagiaat Certificaat uitgereikt aan de beste kopieerders van innovaties.

   

Contact

Opdrachtgeversforum in de bouw
P.a. TU Delft / Faculteit
Bouwkunde / kamer 01.W.700
P.O. Box 5043
2600 GA Delft
T: +31 (0)15 278 1424
E: info@opdrachtgeversforum.nl

Over ons

Het Opdrachtgeversforum in de bouw is een kring van (semi) publieke opdrachtgevers die ervaringen uitwisselen, kennis delen en ontwikkelen en ideeën over nieuwe thema’s in de bouw en infrastructuur initiëren.