Terugblik conferentie veiligheid in de bouw

Terugblik conferentie veiligheid in de bouw

Terugblik conferentie veiligheid in de bouw

februari 2, 2023

Collectief leiderschap voor een structureel veiliger ontwerp-, bouw- en technieksector

Bouwend Nederland, het Opdrachtgeversforum in de bouw, de Governance Code Veiligheid in de Bouw, VNconstructeurs en NLingenieurs kijken zeer tevreden terug op de Conferentie Veiligheid in de Bouw van woensdag 25 januari in X op de TU Delft Campus.

Op 25 januari is het gedachtegoed van het programma Veiligheid in de Bouw gepresenteerd aan ruim 140 betrokkenen in de ontwerp-, bouw- en technieksector. Koninklijke Bouwend Nederland, Het Opdrachtgeversforum in de bouw, Governance Code Veiligheid in de Bouw GCVB, VNconstructeurs en Koninklijke NLingenieurs hebben hier de afgelopen twee jaar gezamenlijk aan gewerkt met het doel om structureel de integrale veiligheid van ontwerp, bouw en gebruik in de volle breedte van de ontwerp-, bouw- en technieksector te vergroten. Drie werkgroepen deelden hun resultaten op het gebied van Regie op veiligheid, Borgen constructieve veiligheid en Versterken lerend vermogen. Er werd uitgebreid gesproken over de voorgestelde aanpak. Dit zijn de drie eindrapporten van de werkgroepen:

Bekijk via onderstaande links een verslag van 25. januari:

Het overgrote deel van de aanwezigen kon zich vinden in het gedachtegoed dat verwoord is in het Manifest Structureel Veiliger. Naast de vijf initiatiefnemers van het programma ondertekenden ook het Constructeursregister en Kennisportaal Constructieve Veiligheid het Manifest. “Door zich te committeren aan dit Manifest verklaren partijen dat zij ‘altijd veilig’ als uitgangspunt hanteren van ieders handelen in het bouwproces. Dit betekent dat ieder accepteert dat er vanuit veiligheidsperspectief gehandeld wordt in projecten, contracten en de activiteiten waarbij hij/zij betrokken is, daar zelf naar handelt en daar anderen op aanspreekt”.

Enkele deelnemers hebben na afloop van de conferentie ook direct symbolisch het gedachtegoed bekrachtigd met een handtekening. Wij roepen iedereen op om dat ook te doen, want er zal echt iets veranderen om te zorgen dat we veilige bouwwerken krijgen zonder ernstige ongevallen!

Onderteken hier het manifest!

Ondertekenaars Wouter Bijman, Annuska Bloemert, Henri van der Kamp, Bob Demoet, Sander den Blanken , Dick Stoelhorst, Jack Smeets, Frank Maatjes. |  Foto © Charles Batenburg