OGF

Column Ans Rietstra

De bouwsector draaiend houden 

Het coronavirus en de maatregelen die genomen zijn om de verspreiding te voorkomen hebben grote invloed op iedereen in Nederland. Ook de bouw- en infrasector staat voor enorme uitdagingen. Want hoe zorgen we er samen voor dat Nederland beschermd blijft tegen het water, dat de riolering blijft werken, dat er openbaar vervoer beschikbaar is, dat onze ICT blijft draaien, dat er noodzakelijke spoedreparaties worden gedaan, etc. etc.  

Als publieke opdrachtgevers zijn we niet alleen verantwoordelijk voor deze opgave, maar dragen we mede zorg voor de continuïteit van de sector. Ik merk dat iedereen, opdrachtgevers en opdrachtnemers, zich inzet om het werk zoveel mogelijk door te laten gaan. Hierbij staan natuurlijk de gezondheid en veiligheid van alle betrokken medewerkers voorop. De richtlijnen en adviezen van het RIVM zijn leidend. 

Onze lijn is dat het werk zoveel mogelijk door gaat, zowel voor onderhoud, de projecten en de voorbereiding van projecten. Ook de tenders vinden doorgang. Natuurlijk beseffen we met elkaar dat er vanwege het corona virus een aantal zaken anders lopen dan anders.
We hebben met elkaar afgesproken dat we elkaar daarover informeren en oplossingen zoeken.  Ieder van ons heeft daar in de sector een eigen verantwoordelijkheid in, samen proberen we Nederland in beweging te houden.  

In een crisis als deze is communicatie belangrijker dan ooit. Opdrachtgevers en opdrachtnemers moeten elkaar snel vinden als er iets speelt. Als werk dreigt te vertragen door ziekteverzuim of door problemen met de toeleveranciers. Als er knelpunten ontstaan bij lopende tenders of wanneer er liquiditeitsproblemen ontstaan. Om bij calamiteiten snel te kunnen reageren.
Met elkaar zoeken we naar oplossingen. Dat is maatwerk en vraagt om inzet, transparantie en vertrouwen van alle betrokkenen. Zoek elkaar actief op, deel informatie zodat ook anderen er van kunnen leren.  

Ik merk dat een ieder van ons hard werkt om ons werk zoveel mogelijk door te laten gaan. Ik waardeer de flexibiliteit van ons allemaal, onze wil en onze creativiteit.  

Blijf gezond ! 

Labels:,

   

Contact

Opdrachtgeversforum in de bouw
P.a. TU Delft / Faculteit
Bouwkunde / kamer 01.W.700
P.O. Box 5043
2600 GA Delft
T: +31 (0)15 278 1424
E: info@opdrachtgeversforum.nl

Over ons

Het Opdrachtgeversforum in de bouw is een kring van (semi) publieke opdrachtgevers die ervaringen uitwisselen, kennis delen en ontwikkelen en ideeën over nieuwe thema’s in de bouw en infrastructuur initiëren.