OGF

Ilma Merx

Column Ilma Merx

Implementeren…….. zeer de moeite waard!

Als je als grote gemeente doelen nastreeft raakt dat vele collega’s dwars door de gemeente heen. Alleen als we samen koers houden komen de doelen dichter bij. En ambities zijn er genoeg. We willen onze stad bijvoorbeeld leefbaar houden, ruimte bieden aan ondernemers, bezoekers en bewoners, we willen een CO2-neutrale stad worden en we willen de circulaire economie en de energietransitie bevorderen. Als stad heeft Den Haag ook grote ambities om de stad duurzamer en slimmer te maken én de menselijke maat te behouden. En dat terwijl het aantal inwoners groeit, de druk op de buitenruimte toe neemt en de kwaliteit van diezelfde buitenruimte voor economische en sociale ontwikkeling in de stad essentieel is. Allemaal zaken om rekening mee te houden voor alle opdrachtgevers in de gemeente. Want als we hierin samen één lijn trekken naar de markt, is duidelijk wat we van hen vragen. En is de impact meteen een stuk groter. Je zou denken: logisch, dus dat doen we even.

Maar zo eenvoudig is dat niet. De gemeente kent opdrachtgevers in soorten en maten, dwars door de organisatie heen. In allerlei afdelingen en diensten. Voor de ene opdrachtgever is participatie van bewoners altijd een belangrijk uitgangspunt. Voor andere opdrachtgevers duurzaamheid. En weer een derde opdrachtgever weet alles van het behouden van de kwaliteit van de buitenruimte.

Toch willen we één gezicht hebben richting de markt. Willen we in gesprek over ons opdrachtgeverschap en dat samen met de markt verbeteren. Willen we op dezelfde manier rekening houden met die verschillende perspectieven uit heel de gemeente. Hoe weet je anders zeker dat convenanten en ‘greendeals’ echt het beoogde effect hebben en breed worden gerealiseerd?

Dat vraagt om gemeentebreed werken aan opdrachtgeverschap. Om het implementeren van de leidende principes dwars door alle diensten en afdelingen heen. Om samen leren, ontwikkelen en evalueren.  We zijn ermee begonnen met een gemeentebreed opdrachtgeversoverleg dat probeert hier invulling aan te geven. Binnenkort gaan we samen, aan de hand van een methode die door de TU Delft is ontwikkeld, de ‘maturity’ van het opdrachtgeverschap in al die uiteenlopende directies en afdelingen vaststellen. Zodat we vanuit één taal spreken en dezelfde criteria gebruiken. Stukje bij beetje implementeren we op die manier met elkaar, over de volle breedte van onze organisatie, de afspraken die we maken en de ambities de we nastreven. En zo brengen we met elkaar meer tempo in vernieuwing, leren we met en van elkaar en behalen we nóg mooiere resultaten. Want als we één ding hebben geleerd is het wel: doelen stellen, leidende principes formuleren, greendeals sluiten, dat is nog maar het begin. Alleen als we ze weten te implementeren tot op de werkvloer over de volle breedte van onze organisatie gaat het ons lukken ze te behalen. En dat is helemaal niet zo eenvoudig, maar…… zeer de moeite waard!

Labels:,

   

Contact

Opdrachtgeversforum in de bouw
P.a. TU Delft / Faculteit
Bouwkunde / kamer 01.W.700
P.O. Box 5043
2600 GA Delft
T: +31 (0)15 278 1424
E: info@opdrachtgeversforum.nl

Over ons

Het Opdrachtgeversforum in de bouw is een kring van (semi) publieke opdrachtgevers die ervaringen uitwisselen, kennis delen en ontwikkelen en ideeën over nieuwe thema’s in de bouw en infrastructuur initiëren.