Anders samenwerken met de markt

Anders samenwerken met de markt

Anders samenwerken met de markt

oktober 23, 2020

De laatste jaren zien we in de markt een verschuiving naar een intensieve, hechte samenwerking tussen opdrachtgevers en opdrachtnemers, waarbij taken en rollen verschuiven. Hans Wamelink (TU Delft) zal met Henk Peter Kip (Mitros) en Maarten Neelis (Rijkswaterstaat) in gesprek gaan over de maatschappelijke rol en verantwoordelijkheid van publieke opdrachtgevers bij deze samenwerking.

Prof.dr.ir. Hans Wamelink is Hoogleraar Construction Management and Entrepreneurship aan de TU Delft. Meer informatie over zijn leerstoel is hier te lezen.

Maarten Neelis is voormalig topadviseur duurzaamheid en leefomgeving bij Rijkswaterstaat en momenteel programma directeur van het transitieprogramma “op weg naar een vitale sector”. In dit programma werkt Rijkswaterstaat samen met de infrabedrijven aan het verbeteren van de samenwerking, de wijze van omgaan met risico’s en het innovatief vermogen. Dit vanuit de opgave om Nederland veilig, bereikbaar en leefbaar te houden, toe te groeien naar klimaat neutraal en circulair werken en daarbij maximaal gebruik te maken van innovaties rond digitalisering.

Henk Peter Kip is directievoorzitter van woningcorporatie Mitros en stuurgroeplid van het Opdrachtgeversforum. Lees hier meer over Henk Peter.