De wendbare overheid

De wendbare overheid

De wendbare overheid

oktober 24, 2020

Een overheid met een ambitie tot flexibel beleid ten aanzien van complexe opgaven, betekent nog geen wendbare overheid in de praktijk. Dit vergt een integrale, interne afstemming binnen de eigen organisatie, maar ook met andere publieke organisaties en belanghebbenden, zoals burgers in regionale netwerken. Simone Rots (TU Delft) zal in gesprek gaan met Gerben Wigmans (gemeente Rotterdam) en Lindy Molenkamp (provincie Noord-Holland) over de wendbaarheid van publieke organisaties.

Simone Rots is onderzoeker bij de leerstoel Publiek Opdrachtgeverschap aan de TU Delft. Daarnaast is zij partner van Crimson Historians & Urbanists, een bureau dat werkt, schrijft, adviseert en lesgeeft op het gebied van stedenbouw en architectuur met de hedendaagse stad als uitgangspunt. Ook is ze directeur van het International New Town Institute (INTI), een internationaal kennisplatform over new towns, en netwerk-co√∂rdinator van de Independent School for the City.

Lindy Molenkamp is directeur beheer en uitvoering bij de provincie Noord-Holland en stuurgroeplid van het Opdrachtgeversforum. Lees Hier meer over Lindy.

Gerben Wigmans is algemeen directeur stadsbeheer bij de gemeente Rotterdam en stuurgroeplid van het Opdrachtgeversforum. 
Hier is meer over Gerben te lezen.