Duurzaamheid en circulariteit

Duurzaamheid en circulariteit

Duurzaamheid en circulariteit

Publieke opdrachtgevers spelen een belangrijke rol bij het verduurzamen van de bouwsector. Maar “tussen droom en daad …”. Els Leclercq (TU Delft) zal met Pieter Janssen (Het Hoogheemraadschap van Delfland) en Bas Takens (Erasmus Universiteit Rotterdam) in gesprek gaan over hun verantwoordelijkheid als publiek opdrachtgever bij het aanjagen van transities, het stimuleren van innovaties en het versnellen van verduurzamingsprocessen.

Dr.Ir. Els Leclercq is stedenbouwkundige en neemt als onderzoeker deel aan verschillende onderzoeksprojecten over de duurzame en slimme stad, en daarin met name hoe we kunnen versnellen naar een circulaire gebouwde omgeving. Ze is verbonden aan de faculteit Bouwkunde van de TU Delft, LDE Centre for BOLD cities en het AMS-instituut in Amsterdam.

Bas Takens is Manager Campus & Offices Services van de Erasmus Universiteit Rotterdam stuurgroeplid van het Opdrachtgeversforum. Meer informatie over Bas is hier te lezen.

Pieter Janssen is secretaris-algemeen directeur van het Hoogheemraadschap van Delfland stuurgroeplid van het Opdrachtgeversforum.
Lees hier meer over Pieter.