Een toekomstbestendige portefeuille

Een toekomstbestendige portefeuille

Een toekomstbestendige portefeuille

oktober 24, 2020

De wereld om ons heen verandert snel, en niet alleen door de gevolgen van COVID-19. Klimaatveranderingen vragen om duurzame oplossingen, de mondige burger eist inspraak en er moeten heel veel woningen worden gebouwd. Deze veranderingen tonen het belang van een toekomstbestendige portefeuille. De uitdaging voor publieke organisaties is om op deze snelle verandering te anticiperen. Een van de sleutels zit in de ruimtelijke kwaliteitskaders die je ontwikkelt voor deze portefeuille. Majorie Jans (Politie) gaat in gesprek met Rob Haans (De Alliantie) en Ryan van de Ven (Politie) over hoe je om moet gaan met kaders die soms beklemmend voelen. En over de uitdaging bij de Alliantie en bij de Politie als het gaat om een toekomstbestendige en duurzame portefeuille.

Majorie Jans is Stafdirecteur Facility Management en Chief Procurement Officer (CPO) bij de Politie. Zij is verantwoordelijk voor het landelijke huisvestingsbeleid van de Politie en is zij portefeuillehouder duurzaamheid. Daarnaast is ze verantwoordelijk voor het beleid op facilitaire services en politiemiddelenwaaronder voer- en vaartuigen en politie-uitrusting. Als CPO bewaakt zij het inkoopstelsel van de politie. Voor haar stap naar de politie was Majorie directeur van de Bouwcampus, de plaats voor vernieuwing en innovatie in de bouw. Zij studeerde architectuur aan de TU Delft en Facility management aan de Universiteit van Groningen.

Rob Haans is directievoorzitter en bestuurder van woningcorporatie de Alliantie. Meer informatie over Rob lees je hier.

Ryan van de Ven is sectorhoofd Huisvesting bij de Politie en is als zodanig verantwoordelijk voor de grote herhuisvestingsopgave van de Politie tot 2025 e.v. Lees hier meer over Ryan.